Oljeslurpen fra Søgne og Mandal kan bedre oljevernberedskapen

Venstres stortingsrepresentant Anne Margrethe Larsen krever at det blir uavhengig testing av oljevernutstyr som er utviklet og produseres av gründere og næringsliv i Vest-Agder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Slurpen oljeskimmer

Anne Margrethe Larsen er kritisk til at Kystverket ikke vil bruke det utstyret som i ulykkene etter Green Ålesund i år 2000, Rocknes i 2004 og Server i 2007 viste seg å være det mest effektive.

Anne Margrethe Larsen i paneldebatt på Skalldyrfestivalen i Mandal

Larsen krever at Op Oil Skimmer utvikla i Søgne og produsert hos Båtservice i Mandal blir testa ut av uavhengige instanser. Hun har flere ganger engasjert seg på Stortinget for å få forbedret oljevernberedskapen, og vil følge opp denne saken dersom Kystverket etter evalueringen av havariet av bulkskipet FULL CITY utenfor Langesund ikke sørger for en uavhengig uttesting av de ulike typer oljevernutstyr.

Venstrepolitiker Stein Inge Dahn i Mandal har engasjert seg i dette arbeidet, og gir uttrykk for at det bør anses som veldig viktig å finne fram til bedre utstyr og metoder som gjør det mer effektivt

Oljesøl Grimstad Ruagerkilen naturreservat

å samle opp olje på sjøen. -Det er uendelig mye mindre ressurskrevende enn å skulle renske opp den samme oljen når den kommer på land, sier han. Venstre er et teknologioptimistisk parti som tror at nødvendige nyvinninger som vi er avhengig av for å møte framtidens utfordringer må utvikles av gründere og private aktører, legger han til.

Les mer i Lindesnes Avis.

Oljelense i naturreservat i Grimstad
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**