Størst befolkningsnedgang i Risør

Tall fra SSB viser at Risør kommune har størst befolkningsnedgang av samtlige kommuner i Aust Agder med – 20 innbyggere første halvår 2009, mens den totale veksten i Aust Agder samlet er på 542 innbyggere. Tvedestrand hadde på sin side en befolkningsøkning på 33 innbyggere og nermer seg 6000 innbyggere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Fraflyttingen må stanses og Risør må fremstå som en positiv kommune.

Fraflyttingen må stanses og Risør må fremstå som en positiv kommune.
Foto: Jan Einar Henriksen

Statistikken viser at det i første halvår 2009 ble født 34 nye Risørborgere, mens det i samme periode døde 42 personer, og sammen med en netto tilflytting på minus 12 personer ble resultatet for Risør kommune en befolkningsnedgang på 20 personer.

Spørsmålet nå blir hvordan dette påvirker økonomiplan for 2010 – 2013 og budsjett for årene fremover.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**