PRM: Venstre kommer IKKE til å regjere med FrP

Grunnet litt i overkant kreativ journalistikk fra Klassekampens side, er det sådd ubegrunnet tvil om Venstres standpunkt i forhold til å regjere med FrP. Vi har derfor oppfordret fylkets redaksjoner til å bidra til å oppklare misforståelsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Ass. generalsekretær i Venstre og Voldtektsutvalgets leder Rita Sletner

Foto: Finn Dale Iversen

Som det går fram av Sponheims pressemelding (gjengitt under), er det helt uaktuelt for Venstre å sitte i regjering med FrP eller bidra til at slik regjering blir etablert. Det er et samlet Venstre som står bak dette standpunktet, som også førstekandidaten i Østfold, Rita Sletner helhjertet støtter.

Sletner sier videre at Venstre har to helt klare garantier for kommende stortingsperiode.
– Foruten det klare standpunktet mot regjeringssamarbeid med FrP, skal det heller ikke herske tvil om at Venstre vil motsette seg ethvert forsøk på oljeutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen.

– Sponheims garanti til VG i fjor står fast (Se saken på Sponheims blogg). Sletner legger til at det er ingen grunn til å frykte Sponheims avgang selv om han, i denne garantien, lover å gå av om partiet vil samarbeide med FrP. Dette blir aldri aktuelt for Venstre. Vi vil arbeide for det programmet vi går til valg på. Dette gjør vi best i et samarbeid med de øvrige sentrumspartiene og Høyre, avslutter Sletner.

Pressemelding fra Venstres leder Lars Sponheim:
– Tøv fra Klassekampen

– Venstre kommer ikke til å sitte i en regjering med Fremskrittspartiet, eller til å bidra til å få en slik regjering stablet på beina. Vi vil felle en slik regjering på politisk grunnlag. Det har Venstre sagt siden 2007, og det står ved lag til 2013, sier Venstres leder Lars Sponheim.

I en artikkel i dagens Klassekampen, som siden har blitt fanget opp i andre medier, blir det hevdet at Venstre går tilbake på løftet om å gjøre det partiet kan for å holde Frp utenfor regjering. Artikkelen er løgnaktig og misvisende.

— Avisen sprer løgn med sin overskrift, som de ikke har dekning for i teksten. Venstre står fast på garantien som ble skriftlig gitt via VG i fjor og gjentatt i år. Dette er helt klart: Vi skal ikke bidra til dannelse av en Frp-regjering, sier Sponheim.

— Det betyr at hvis Frp kommer i regjering, blir det fordi Jens Stoltenberg (Ap) har gitt dem regjeringsmakt. Da står vi klare til å felle Frp på politisk grunnlag, sier Sponheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**