Anne margrethe Larsen spør om gang- og sykkelveg Lillevåje-Haslestad på E18

I kveldens NAF-debatt om samferdsel i Arendal, la Øystein Haga fram dette spørsmålet fra Venstrres stortingsrepresentant Anne Margrethe Larsen:

Gang- og sykkelveg mangler mellom Lillevåje i Arendal kommune og Goderstad i Tvedestrand kommune langs E18. Goderstad-Haslestad er påbegynt nå i august 2009, med sluttdato i juni/juli 2010.
Planarbeidet for de resterende 2,6 km er i gang, og Arendal kommune har forutsatt at alt er klart for å fortsette anleggsarbeidet når maskinene kommer fram til kommunegrensa.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


I mange år har denne strekninga stått i prioriteringsplaner lokalt. Det bor flere skolebarn langs denne strekninga på E18, og disse kan ikke verken gå eller sykle til klassekamerater, ungdomshus, idrettsplass, ridesenter eller skole. Strekninga er det eneste som mangler på sammenhengende sykkelveg langs E18 mellom Arendal og Tvedestrand. Når ny E18 nå åpner mellom Kristiansand og Arendal vil denne siste flaskehalsen på E18 i Aust-Agder bli enda mer utrygg, fram til det er bygd ny E18 også mellom Arendal og Tvedestrand.

Men Statens vegvesen opplyser nå at denne strekninga IKKE står på budsjettet i perioden 2009-2014. Pris vil bli ca 10 000 kr pr løpemeter, altså 26 millioner kroner, pluss utbedring av de to svingene på Haslestad. Nøyaktig kalkyle for utbedring av svingene er venta i løpet av høsten 2009.
Venstre vil legge inn denne gang- og sykkelvegen i sitt statsbudsjettforslag for 2010, og ber regjeringa gjøre det samme.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**