Oljevernberedskap og balanserte informasjonsmøter

Formannskapet bør få en orientering om oljevernberedskapen i Oslofjorden, og dessuten diskutere føringer for kommunale informasjonsmøter, mener Venstres Erik Lundeby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstre har meldt inn to eventuelt-saker til onsdagens møte i Formannskapet. Den ene gjelder oljevernberedskap i Oslofjorden.

Oljekatastrofen i Langesund

Foto: Ivar Ruud Eide

-Forliset i Langesund førte til omfattende miljøskader, og regningen for opprydning kan komme til å nærme seg en halv milliard, sier Lundeby, og ber om at ordfører eller rådmann orienterer Formannskapet om beredskapen i Oslofjorden.

Den andre saken Venstre vil ta opp under eventuelt gjelder kommunale informasjonsmøter.
Det er fra sivilsamfunnet og fra flere partier fremkommet kritikk av måten informasjonsmøtet om Holt skog 19. august ble innkalt på, og av opplegget. For å unngå at det kan herske tvil om legitimiteten av slike møter i fremtiden, ønsker Venstre å høre de andre partienes syn på om det er føringer som bør ligge til grunn for slike møter.

Lundeby spør blant annet om andre interessenter bør inviteres til å holde forberedte innlegg, når den ene part i en sak får fremme sin sak i kommunens regi, og om det politiske mindretall i en pågående sak bør ha en rolle. Det kan også være aktuelt med en varslingsfrist for denne typen møter, mener Lundeby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**