Kollektivtrafikk er fremtiden

Det må bli enklere å reise kollektivt. Et godt togtilbud gir renere miljø og bedre fremkommelighet
på veiene. Derfor vil Venstre satse på jernbanen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Kollektivløpeseddel Akershus Venstre

Antall innbyggere i Oslo og Akershus vil øke med over 30% innen 2030. Dette er en utfordring både for miljøet og fremkommeligheten i hovedstadsområdet. Venstre har ambisiøse mål om en bedre kollektivtrafikk, sterk satsing på bybane og en mer moderne jernbane. Nå er det på tide med et kollektivløft i bynære områder!

Venstre vil:

satse offensivt på kollektivtransport i Akershus med flere og mer presise avganger
innføre strakstiltak for å løse togkaoset i Oslo og Akershus.
ha milliardsatsing på kollektivtrafikk i byområdene
bygge ut dobbeltsporet mellom Oslo og Ski så fort som mulig
doble antallet plasser for innfartsparkering i Akershus fra dagens ca. 6000 til 12 000 innen 2011
redusere prisen på månedskort for studenter
bygge ut sammenhengende gang- og sykkelveier i Akershus
anbudsutsette flere togstrekninger
ha statlig medfinansiering av viktige bybaneprosjekter som blant annet Kolsåsbanen, Fornebubanen og baneforlengelsen til Ahus.
redusere reisetiden med tog innen 2020
– Oslo S til Halden, Skien og Lillehammer under
80 minutter
– Oslo – Kristiansand under 3 timer
– Oslo – Trondheim og Oslo – Bergen under 4 timer

Video hentet fra YouTube. For full video klikk her.


Les også mer om Venstres jernbansatsing.

Si din mening på www.liberal.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**