Grønt lys for småbedrifter og gründere

I fest- og valgtaler snakker representanter for alle partier om hvor viktig de små bedriftene er — og hvor viktig det er å legge til rette for gründere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Hans Antonsen og Stian Mo Færsnes

Foto: Jan Kløvstad

Stian Mo Færsnes (på bildet sammen med Grimstadordfører Hans Antonsen), Jan Einar Henriksen, Odd Bjørn Ness og Line Øvernes Mørch kjemper for gründerne og småbedriftene.

Men i praktisk politikk ser vi at det stort sett de store virksomhetene det dreier seg om i alle sammenhenger. Det gjelder både tilrettelegging og kontroll. Man tar utgangspunkt i behovene de store virksomhetene har for å virke optimalt, og for hvilke behov det offentlige har for kontroll. Deretter innfører man de samme — ofte kompliserte – byråkratiske og kostbare regler for de små bedriftene.
Politikk som er bra for de små bedriftene er nesten uten unntak bra for de store, men ikke nødvendigvis motsatt.
Derfor er Venstre særlig opptatt av gode rammevilkår for de minste bedriftene og for selvstendig næringsdrivende.
For å sette handling bak ord – og være konkret – vil Venstre gi grønt lys for følgende:

– Innføre et næringsfradrag på linje med minstefradrag for selvstendig næringsdrivende.
– At alle eneansatte i egne selskaper kan få samme skattefradrag for innbetaling til egen tjenestepensjon som alle andre.
– Innføre en egen og forenklet aksjelov for små bedrifter hvor man blant annet fjerner revisjonsplikten, reduserer størrelsen på aksjekapital, reduserer gebyrene og rapporteringen til Brønnøysund og reduserer antall avgiftsterminer.
– Gjøre det enklere å ansette nummer to i et enpersonsforetak, blant annet ved å tillate midlertidige ansettelser og redusere rapporteringsbyrden og rapporteringsplikten.
– Likestille selvstendig næringsdrivende med arbeidstakere med hensyn til sosiale rettigheter ved svangerskap, fødsel og omsorg for små barn uten å øke trygdeavgiften.

Vi som er opptatt av hvor viktig gründere og småbedrifter er, ser at det er viktig å få ovennevnte gjennomført. Jo flere stortingsrepresentanter Venstre får, jo sikrere kan vi være på at dette blir gjennomført. Ikke bare fordi det er en fordel for dem det angår direkte, men også fordi det er viktig for hele samfunnet — og særlig for Aust-Agder.

Stian Mo Færsnes, Vegårshei
Line Øvernes Mørch, Tvedestrand
Jan Einar Henriksen, Risør
Odd Bjørn Ness, Grimstad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**