Offensiv Anne Margrethe Larsen i helsedebatt i Kristiansand

Et drøyt hundretall mennesker hadde funnet veien til Kick i Dronningensgate for å lytte til debatten

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Disse debattantene møtte:

Alf Holmelid – SV
Tore Westermoen – Krf
Anne Margrethe Larsen – Venstre
Åse Michaelsen – Frp
Kari Henriksen – Ap
Peter Gitmark – Høyre
Signhild S. Samuelsen – Sp
Mira S. Thorsen – Miljøpartiet de grønne

Ordstyrer var Bjørn Enes

Anne Margrethe fikk fram mye av Venstres politikk i debatten. Hun mente det var viktig allerede i dag å satse på eldreomsorgen. Utfordringene som står foran oss, er : Eldre må ha god pleie og omsorg. Vi må ha nok sykehjemsplasser og utdanne kompetente folk til å jobbe i helsevesenet. Særlig kvinner må få god anledning til å utdanne seg.
For det siste høstet hun applaus.

Anne Margrethe sa videre at helseforetakene i 2002 ikke virket. Helsevesenet må ned på folks nivå. La det gjerne komme tilbake til fylket, sa hun.

Hun nevnte såvidt at samhandlingsreformen er viktig før hun ble bedt om foreløpig å forlate emnet.

-Rehabilitering er viktig. Folk må fort på beina. Venstre vil ha mer robuste kommuner – dette må vi ha for å kunne gi den enkelte et bedre tilbud. Forsterkede sykehjem kan gi mer aktiv behandling.Da slipper vi køene på sykehusene.
Hun mente også at veldig mange hadde for sterke forventninger til samfunnet i eldresaken – som om vi skulle bli 110 år. Anne Margrethe presiserte også viktigheten av et skikkelig lavterskeltilbud for psykiatri i kommunene.
Når det gjaldt rusmisbrukerne sa hun at denne oppgaven har regjeringa ikke klart. Venstre mener det er særdeles viktig at man bekjemper rusavhengigheten og ikke misbrukerne. De må også få tilbud om hjelp raskt – ikke om seks måneder.

Under: Paneldeltakerne. Bjørn Enes halvt skjult til høyre.

Helsedebatt

Foto: E.Pedersen

Under: Anne Margrethe rett før debatten tok til

Anne Margrethe Larsen

Foto: E.Pedersen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**