Venstre vil bygge kunnskapssamfunnet

Gode lærere er viktig for framtidas kunnskapssamfunn. Kunnskap og kompetanse som er avgjørende for framtidens verdiskaping, skapes og utvikles i en god offentlig skole.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Rita Sletner

Foto: Venstre

Skal vi kunne utvikle kunnskap og sammen skape det gode samfunnet, må vi ha gode lærere og gode skoler. Det gir hver enkelt elev mulighet til å utvikle sine anlegg og interesser. Derfor er skole viktig for barna. Derfor er skole viktig for oss alle.

Vi trenger gode lærere for å bygge kunnskapssamfunnet. Gode lærere med god kompetanse som skaper gode skoler og er tydelige ledere for elevene. Derfor vil Venstre innføre en bedre og lengre lærerutdanning med mer faglig fordypning, praksis og spesialisering.

Lærerne må hele tiden kunne fornye og videreutvikle sin fag- og yrkeskompetanse. Derfor vil Venstre gi gratis, systematisk videreutdanning slik at den formelle kompetansen heves og fornyes med jevne mellomrom for alle lærere i alle fag. Lærerne skal ha fordyping i alle fag de underviser i.

Dette vil gi oss en skole med kvalitet som følger opp elevene, som vektlegger basisferdighetene lesing, skriving og regning, med lærere som også behersker IKT som verktøy i opplæringen.

Venstre vil satse på framtida. Lærere som bistår elevene, lærere som kan skape den gode skolen, lærere som kan bygge kunnskapssamfunnet. Derfor satser Venstre på lærerne.

Rita Sletner
1. kandidat for Venstre

Sindre Westerlund Mork
2. kandidat for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**