Politikerne i Risør tar viktig grep i 100 meters beltet

Risør bystyre vedtok torsdag med 18 mot 13 stemmer at alle byggesaker i strandsonen (100 meters beltet) etter 1. september 2009 skal til politisk behandling og avgjørelse. Dette ble avklart da bystyret behandlet spørsmål om delegasjon til rådmannen i forbindelse med den nye plan og bygningsloven. Vedtaket dekker forøvrig også behandling etter den gamle loven.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Alle saker i 100 meters beltet skal til politisk behandling

Alle saker i 100 meters beltet skal til politisk behandling
Foto: Jan Einar Henriksen

Det har i lang tid vært fokus på behandling av byggesaker i strandsonen, og flertallet i Risør bystyret ønsker nå å overføre behandlingen av alle byggesaker i strandsonen til politisk behandling og vedtak for å sikre likeverdig behandling og hindre forskjellsbehandling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**