Risør Venstre ønsker flere småbedrifter og gründere

Stian Lund (bildet) og Willy Thorsen ønsker å skape vekst i Risør og har i lang tid jobbet for å legge forholdene tilrette for økt næringsutvikling og økt bosetting. Det siste halve året har de jobbet aktivt for å få til et prosjekt hvor næringslivet i Risør sammen med hytte- og fritidshuseiere kan sette fokus på Risørs muligheter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Stian Lund og Venstre vil legge forholdene bedre tilrette for gründere og småbedrifter

Stian Lund og Venstre vil legge forholdene bedre tilrette for gründere og småbedrifter
Foto: Jan Einar Henriksen

Risør bystyre vedtok torsdag koalisjonens forslag om å benytte 75.000 kroner hvert år de neste årene til næringsprosjektet. Prosjektarbeidet vil nå intesiveres og det er koalisjonens håp at prosjektet kan starte allerede i januar 2010.

Senere i høst vil formannskapet diskutere hvordan man skal jobbe videre med befolkningsprosjektet formaet Sell og Sivertsen fremla i bystyret på forsommeren

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**