Venstre og ruspolitikk

Risør Venstre mener det er et skritt i riktig retning når bystyrets flertall bevilger 4 million kroner til nye rusboliger for å løse de akutte problemene i Risør. Samtidig er det viktig at vi løser den enkelte rusbrukers problem på en god måte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Steinar Gundersen

Foto: Venstre

Hør hva Venstres nestleder Ola Elvstuen utaler om Venstres ruspolitikk her

Lokalt i Risør er Lill Jorunn Larsen (Krf) og Steinar Gundersen (V) to av medlemmene i adhock utvalget som skal se på omsorgsplanen i Risør, og der vil rusproblematikken bli et viktig tema. Utvalget ledes av Steinar Gundersen og alle inviteres il å komme med innspill i løpet av prosessen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**