Både Øystein Haga og Anne Margrethe Larsen er inne på TV2s måling

Både Øystein Haga og Anne Margrethe Larsen er inne på TV2s måling. Venstre får 6 % og ti representanter. Dette er gøy!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Les TV-2målinga [eksternlink# http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/politikk/valg09/disse-er-inne-pa-stortinget-2884392.html]her[/link].

Det er hyggelig tilbakemelding fra folk. Det betyr at det er mange der ute som er opptatt av å løfte kunnskap, miljø og velferd, og de mener det er Venstre er best på dette.

For Venstre handler dette valget om å sikre overgangen til et kunnskapssamfunn som baserer seg på kunnskapsnæringer, det handler om å sikre overgangen fra at samfunn basert på fossil brensel til et samfunn basert på fornybar energi og ikke minst en velferdsreform som gir innbyggerne et sterkere lokaldemokrati og bedre tjenester.

Det er mange målinger for tiden og den avgjørende runden skjer 14. september. Det er da valget står og vi får vite om Norge får en rødgrønn eller borgerlig politikk de neste 4 årene. Det er avgjørende at du bruker din stemme og er med og bestemmer!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**