En skole for kunnskap og like muligheter krever faglig sterke lærere!

Venstre vil derfor gi alle lærere tid og ressurser til faglig påfyll gjennom systematisk etter- og videreutdanning. For et lite land i en global økonomi er satsing på skole, høyere utdanning og forskning avgjørende. Kunnskap og forsking vil være Venstres førsteprioritet over offentlige budsjetter i neste stortingsperiode.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 En skole for kunnskap og like muligheter krever faglig sterke lærere!

En skole for kunnskap og like muligheter krever faglig sterke lærere!
Foto: Venstre

Kunnskap er også basis for det nye næringslivet og Venstres ønske om et nyskapende Norge. Hør Venstres nestleder Trine Skei Grande her.

Venstre vil derfor:
• innføre et kompetanseår for lærere for å sikre faglig påfyll og videreutdanning
• øke opptakskrav og utvikle allmennlærerutdanningen til 5 år
• styrke forskingen gjennom økte bevillinger til universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner

 Stem Venstre og få Øystein Haga på Stortinget

Stem Venstre og få Øystein Haga på Stortinget
Foto: Jan Kløvstad

• styrke nyskaping gjennom forenkling, bedre rammevilkår og sosiale odninger for gründere
• innføre et grønt skatteskifte: Lavere skatt på arbeid, høyere avgifter på miljøfientlig adferd
• økt norsk forskningsinnsats til 3 prosent av BNP innen 2013

Agder Venstres to-visjon:
To universitetsbyer. Bygg kunnskapssamfunnet i regionen rundt Universitetet i Agder!

Ta skolen på alvor. Stem Venstre!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**