Forskingspolitisk duell mellom Odd Einar Dørum og Alf Holmelid på UiA torsdag

SV har styrt Kunnskapsdepartementet i 4 år. Nå utfordrer Venstre til forskningspolitisk debatt:

Odd Einar Dørum (V) møter Alf Holmelid (SV) til duell om innovasjon, forskning og høyere utdanning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Odd Einar Dørum

Foto: Stortinget

I duellen vil blant annet følgende temaer tas opp:

– st yrket forskningsinnsats eller fremdeles hvileskjær?
– bedre studentvelferd?
– rettferdige finansieringsordninger for UiA
– målsetningene for miljø- og klimaforskningen
– tilretteleggelse for næringsretta forskning

Bli med på diskusjon om forskningens og UH-sektorens vilkår fremover
førstkommende torsdag 3. september klokka 11.30 i Peisestua i Café Campus.

Ordstyrer er Christian Stavik, redaktør i Kristiansand Avis.

Vel møtt!

Arr. Liberale studenter

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**