Nytt kystvaktskip er en skandale

Landets nyeste kystvaktskip KV “Barentshav” er proppfullt med det siste innen teknologi og oljevernutstyr, og klar for å vokte havområdene. Forsvaret har lagt stor vekt på alle de oppgaver Kystvakten utfører for andre etater, som Fiskeridirektoratet og Kystverket. Men skipet kan ikke brukes i den nasjonale slepebåtkapasiteten. Dette må da være en skandale sier leder i Finnmark Venstre, Terje Soløy.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


-Med det fokus som det i over et år har vært på Nordområdesatsing og beredskap, både strategisk og innen oljevern, så er det svært skuffende, at kongstanken om at oppgavene kunne kombineres og senke kostnadene ved slepebåtberedskapen, nå ikke lar seg gjøre. Jeg er svært skuffet over dette sier Soløy, og mener bestemt at noen nå må stilles til ansvar.

Tokt, Kystvakt, Barentshavet, Lysklætt

Foto: Venstre

-Vi har en stadig økende oljetransport langs kysten, og da er det påkrevet med en fullverdig slepebåtkapasitet. Nå må staten ut på markedet og leie inne slepefartøy til denne beredskapen. Det blir selvsagt å koste den norske stat betydelig mer, og kan snart bli en salderingspost i statsbudsjettet sier Terje Soløy. Han avslutter med å stille spørsmål ved om det er samarbeidsproblemer mellom forsvaret og Kystverket, det ser i alle fall slik ut.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**