Stopp fullkalking av vassdragene på Sørlandet og få tilbake den gode aurebestanden!

I Agder`s mandagsavis og lørdagen`s Fædrelandsvennen var det reportasjer der Venstrepolitikere påpekte kalking av vassdrag på Sørlandet og Venstres stortingsrepresentant Anne Margrethe Larsen vil bringe problemet til Miljøverndepartementet og be om en utredning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Ingeborg Haugom

Foto: Solveig Nilsen

Det var og uttalelser fra AP`S 2.kandidat og ordfører Odd Omland og fylkesmannens miljøvernavd.repr. Edgard Vegge som jeg må kommentere, skriver Venstres gruppeleder Ingeborg Haughom i Flekkefjord.

Vegge avviser at det er en miljøkatastrofe, kalken gjenoppretter naturens egen tilstand sier han og laksen har 1.prioritet. Han påstår at det er for lite fisking som er årsaken til at auren er av dårlig kvalitet, kalkingen styres målrettet uttaler han. Videre sier han "Vi er opptatt av fiskens ve og vel og kalker aldri uten at grunneieren ønsker det." Da stiller jeg følgende spørsmål herr Vegge: Er det ikke en miljøkatastrofe at det ligger minst 6800 (sekstusenåttehundre) tonn med kalk på bunnen av Rossevatn i Hægebostad? Dette tilhører Lygnavassdraget som er vernet og grunneiere har fått beskjed fra fylkesmannens miljøvernavd. at nesten hver stein i vassdraget er registret og ingenting må gjøres. Hvordan kan kalken gjenopprette naturens egen tilstand når det ligger fra ½ til 1 meter kalk på bunnen i vann og vassdrag? Denne kalken kveler nesten alt liv som er fiskens matfat, det er gjørme og krypsiv som tar over og gjengroing er et stort problem. Fisken blir tynn, grå, slapsete og uspiselig, hvem ønsker å fiske for å kaste den på søppla? Er det målrettet kalking når det i årevis har blitt kalket fra Lindelandsanlegget i Kvina etter ph-verdien og vannføringen ca. 40 km. lenger nede i dalen med mer enn dobbel vannføring i hht der kalkingsanlegget står? Det er umulig for en grunneier å få stoppet kalkingen, jeg kjenner til flere grunneiere i Sirdal, Kvinesdal og Hægebostad som ønsker å stoppe kalkingen og har vært i kontakt med fylkesmannen uten at det har lykkes. Jeg inviterer gjerne Vegge og Omland til en fisketur i Kvina på Nedre Kvinlaug sammen med grunneierne så de kan ta fisken og elven i nærmere åsyn og høre grunneiernes mening. Hvilke undersøkelser og evalueringer er gjort etter at kalkingen ble iverksatt?

Så til Ap`s2.kandidat og Kvinesdal`s ordfører Odd Omland som stilte seg uforstående til utspillet fra Venstre og hadde liten tro på at Venstre ville vinne velgere i Kvinesdal med dette. Han viser til at Kvina var helt død før kalkingen begynte. Er ikke auren en levende fisk?

Venstre har fått mange positive henvendelser etter at saken ble tatt opp. Vi vil ikke laksen til livs, men er ikke villig til å ødelegge gammel aurebestand og kalke hele vassdragene. Det biologiske mangfold må bevares og kalkingen bør finne sted der laksen er. Ovenfor kalkanleggene i Kvina- og Lygnavassdraget er det fin og rød aure av beste kvalitet.

Dette er et stort miljøproblem som svært få er klar over. Derfor er Venstre`s stortingskandidat Anne Margrethe Larsen villig til å ta saken helt opp til miljøvernministeren for å få fram fakta.

Ingeborg Haughom
Gruppeleder Flekkefjord Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**