– Vi trenger glød og kunnskap for å løfte kunnskapssamfunnet, sa Odd Einar Dørum på UiA

– Vi trenger glød og kunnskap, ikke hvileskjær, byråkratisk fomling og forskingsministre spom taper for statsminister og finansdepartement, sa Venstres Odd Einar Dørum i duellen med SVs Alf Holmelid framfor et publikum med rundt 40 ansatte og studenter i Lilletunstova på Universitetet i Agder i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Odd Einar Dørum på UiA

Foto: Jan Kløvstad

Utgangspunktet for møtet var at SV nå har hatt forskingsministeren i fire år, og Venstre er sterkt misfornøyd med den stemoderlige behandlingen forsking har fått i den rødgrønne regjeringa.

Anne Margrete Larsen ønsker velkommen til UiA

Foto: Jan Kløvstad

Arrangører var Liberale studenter. Leder Andreas Hauge og stortingsrepresentant Anne Margrethe Larsen ønsket velkommen med et ønske om å løfte forsking og kunnskap langt sterkere inn i valgkampen.

I duellen, under god ledelse av redaktør Christian Stavik i Kristiansand Avis, blei blant annet følgende temaer tatt opp:

– styrket forskingsinnsats eller fremdeles hvileskjær?
– bedre studentvelferd?
– rettferdige finansieringsordninger for UiA
– målsetningene for miljø- og klimaforskingen
– tilrettelegging for næringsretta forsking.

Alf Holmelid

Foto: Jan Kløvstad

Det var friske åpningsinnlegg fra to engasjerte debattanter, Dørum med lang stortingserfaring og trygt på eget program, Holmelid med stort engasjement og med nødvendig distansering fra eget partiprogram og særlig SVs praksis i storting og regjering. Holmelid pekte på at det var bevgilget mer penger til forskning i denne regjeringsperidoen enn under Bondevik 2-regjeringa, og fikk som svar at den rødgrønne regjeringa har hatt mer enn 220 milliarder kroner mer til disposisjon. da er den relle veksten SV snakker lom faktisk en reell nedgang. Dørum viste til flere av Norges ledende forskermiljøer som nå sliter enormt økonomisk.

Torunn Lauvdal og Odd Einar Dørum

Foto: Olav Grunde Lauvdal

Begge var enige om at det miljøteknologiske miljøet på Agder holder høy standard, og at det er viktig å øke basisbevilgningene til Universitet i Agder grundig for å få til et godt og framtidsretta samarbeid med industrien. Odd Einar Dørum ga også honnør til rektor Torunn Lauvdal for hennes gode arbeid overfor utdanningskomiteen i Stortinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**