Hver eneste stemme på Venstre teller

Hvorfor er det slik? Jo, fordi Norge har en ordning med utjevningsmandater. På denne måten får partier en riktig sammensetning på Stortinget i forhold til de stemmetallene partiet har nasjonalt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Stem Venstre! Med blomster

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

– Mer konkret: Ordningen med utjevningsmandater kan medføre at et parti som oppnår lav oppslutning i et fylke likevel mottar et utjevningsmandat i det samme fylket på grunn av høy oppslutning og mange stemmer i resten av Norge.

– Et viktig poeng med ordningen er at alle stemmer teller. Dette betyr bl.a. at det er fullt mulig for både Vestfold og Buskerud å få en representant på Stortinget selv om de eventuelt ikke får et direktemandat, sier informasjonssjef i Venstre, Steinar Haugsvær.

– Utjevningsmandater brukes også bl.a. ved valg til Folketinget i Danmark og Riksdagen Sverige.
Ved valget i 2005 fikk Venstre 5,9 % av stemmene på landsbasis og fikk i alt 10 mandater, hvorav fire utjevningsmandater, sier han.

– Hele poenget med ordningen er at hver stemme skal telle. Det er derfor det er så viktig at man stemmer på det partiet man mener har den beste politikken, i stedet for å stemme taktisk, understreker Haugsvær.

Kilde: Wikipedia

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**