Kjære førstegangsvelger!

Stortingsvalg – endelig er det din tur til å være med og bestemme hvem som skal styre dette landet. Bruk din stemme for å ytre dine meninger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Mest sannsynlig finner du ingen partier der du er enig i alt, men tenk i gjennom hva som er viktigst for deg og stem på det partiet som best fronter dine synspunkter.
Det er viktig for demokratiet at nettopp du gjør et valg og stemmer på valgdagen, ellers lar du andre bestemme for deg.

Liberal
Venstre er et liberalt parti. Å være liberal betyr at man ønsker et samfunn som er tolerant for ulike syn og meninger, samtidig som det er inkluderende og hjelper dem som faller utenfor.

Venstre mener at hver enkelt av oss skal ha muligheten til å leve ut drømmene våre såfremt det ikke går på bekostning av andre eller miljøet.

Tre gode grunner til å stemme Venstre:

Planeten vår, jorda, kloden

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Miljø
Det er helt grunnleggende at vi sikrer et rent miljø for framtidige generasjoner.

Venstre vil ha en storstilt satsing på ren fornybar energi. Vi må ta steget over i lavutslippssamfunnet. Norge må gå fra å være en fossilnasjon til å bli et moderne samfunn basert på fornybar energi.

Ventre vil bevare naturen, miljøet og ressursene våre for en bærekraftig framtid.

Skole

Foto: Luth

Kunnskap
Venstre mener vi må bygge kunnskapssamfunnet. Vi må ha en storstilt satsing på skole, kunnskap og forskning. Venstre prioriterer økt kompetanse hos lærene framfor heldagsskole og epler. Det viktigste først.

Vi ønsker en skole hvor hver enkelt elev får en opplæring basert på egne evner, forutsetninger, behov og ønsker .
Fri forskning, fri debatt og kritisk tenkning er grunnpilarer i demokratiet. Forskning er en forutsetning for ny kunnskap og kritisk refleksjon og for å utvikle frie, tenkende borgere.

Teknologi, cd

Foto: Microsoft

Fildeling
Svært mange ungdommer blir stemplet som kriminelle kun fordi de er musikkelskere og liker å laste ned musikk. Venstre vil gjøre fildeling lovlig.

Venstre mener det må utvikles modeller for vederlag for åndsverksskaperen som gjør det mulig å tillate fildeling. Nasjonalt og internasjonalt regelverk må endres slik at det gjøres helt klart at de bare regulerer anvendelse og kopiering av verker i kommersiell sammenheng.

Vi håper at du velger Venstre ved ditt første stortingsvalg, men uansett: Godt valg!

Med vennlig hilsen

Hurum Venstre
Gunn-Torill Homme Mathisen
-leder-

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**