Risørordføreren gjør som Venstre

Risør Venstre har i lang tid satt forkus på utbedring av tilførselsveg (R416) fra Risør til E18 med gang/stykkelsti/fortau og belysning samt nytt tilkoblingspunkt på E 18 (Vinterkjærkrysset) som de viktigste forutsetninger for fremtidig vekst i Risør. Midt i august 2009 uttalte Aust-Agder Venstres 1. kandidat Øystein Haga at den nye standarden på Frydendal måtte gjøres gjeldende for hele vegstrekningen opp til E18.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Medlem i Fylkesutvalget og Aust-Agder Venstres 1. kandidat Øystein Haga går for utbedring av R416 fra Risør til Akland og nytt Vinterkjærkryss!

Medlem i Fylkesutvalget og Aust-Agder Venstres 1. kandidat Øystein Haga går for utbedring av R416 fra Risør til Akland og nytt Vinterkjærkryss!
Foto: Jan Einar Henriksen

Risør Venstre er derfor godt fornøyd med at ordføreren nå henger seg på Venstres retorikk og lørdag lar seg avbilde i Aust Agder Blad slik Haga lot seg fotografere allerede 17.8.09.

Det er svært viktig at fokus på oppgradering av tilførselsveg fra Risør til E18 og etablering av nytt tilknytningspunkt til E18 på Vinterkjær fortsatt får en høy prioritet i alle kommunale planer fremover sier varaordfører Jan Einar Henriksen.

Da styringsgruppen behandlet utkast til handlingsplan 28. august var tilførselsveg og tilknytningspunkt på E 18 fjernet fra den prioriterte liste i handlingsplan frem mot 2013. Klare føringer fra koalisjonens politikere, godt bakket opp av plansjefen sørget for at tilførselsveg og tilknytningspunkt igjen ble prioritert i handlingsplanen.

For ytterligere å forsterke behovet ftemmet koalisjonen forslag om å bevilge 200 000 kroner de neste fire årene for nettopp å promotere tilførselsveg og tilknytningspunkt på E18 sier Henriksen og legger til at det ikke er ofte bystyret sørger for midler til lobbyvirksomhet for å få til en bedre vegløsning.

Godt valg – stem Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**