Aktiv dødshjelp som personvern i Frps prinsipprogram

Jeg har lest både blogger og avisinnlegg og hørt Ingebjørg Godskesen stadig vri seg unna spørsmål om aktiv dødshjelp. I kveldens debattmøte i Åmli og morgendagens debattmøte om psykisk helse i Arendal vil jeg igjen be om forklaringer på hva FrP egentlig mener.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Jeg må først få si: Aktiv dødshjelp strider mot alle de etiske verdier jeg setter høyt, og aktiv dødshjelp er en handling som står så fjernt fra mine og Venstres holdninger det er mulig å komme.

Dette er sannheten om Frp og aktiv dødshjelp, en annen sannhet enn det FrP selv vil fortelle:

FrP vedtok å gå inn for aktiv dødshjelp på landsmøtet i slutten av mai i år.

Frp ved Ingebjørg Godskesen sier at aktiv dødshjelp bare er nevnt i prinsipprogrammet, og IKKE i handlingsprogrammet for stortingsperioden 2009-2013.

Hvorfor nevner ikke Ingebjørg Godskesen, Åshild Haugland, Siv Jensen og Per Sandberg at også prinsipprogrammet er vedtatt for 2009-2013, altså samme periode som handlingsprogrammet?

På nettstedet Frp.no er det en imponerende søkemotor som gjør at du kan skrive inn stort sett alle stikkord på alt mellom himmel og jord. Men verken “dødshjelp” eller “aktiv” eller “aktiv dødshjelp” gir treff i prinsipprogram eller handlingsprogram. Jeg har også leita i prinsipprogrammet med søkeorda eldre, eldreomsorg, omsorg, verdighet, sykehjem, sykehus – og altså aktiv dødshjelp.

Vet dere hvor aktiv dødshjelp står? Aktiv dødshjelp står i demokratikapittelet, – i et avsnitt som blant annet handler om personvern!

Det er da et merkverdig personvern – å oppmuntre til at folk tar livet av seg.

Hvorfor er førstekandidatene så ivrige etter å ta avstand fra sitt eget prinsipprogram, og hvorfor tør de ikke si at det vedtatte prinsipprogrammet gjelder for samme periode som handlingsprogrammet/arbeidsprogrammet, altså i åra 2009,2010,2011, 2012 og 2013???

På nettsidene blir det vist til faktaarket “Verdighet ved livets slutt” og avisartikler. En av avisartiklene er fjernet. Det er Fredrikstad Blad fra 30. august der Siv Jensen tar avstand fra det landsmøtevedtaket hun kalte et viktig verdivalg fra landsmøtets talerstol! Når vi trykker på “les mer” blir det helt tomt. Hvorfor det, tro?

For å få finne kloke tanker om aktiv dødshjelp og verdighet ved livets slutt anbefaler jeg å lese overlege Astrid Liavaags kronikk i Agderposten 16. juni i år, også gjengitt på hjemmesidene www.venstre.no/austagder.

Aktiv dødshjelp i FrP

Dette er sannheten om Frp og aktiv dødshjelp, en annen sannhet enn det FrP selv vil fortelle:

FrP vedtok å gå inn for aktiv dødshjelp på landsmøtet i slutten av mai i år.

Frp sier at aktiv dødshjelp bare er nevnt i prinsipprogrammet, og IKKE i handlingsprogrammet for stortingsperioden 2009-2013.

Hvorfor nevner ikke Ingebjørg Godskesen, Åse Michalsen, Siv Jensen og Per Sandberg at også prinsipprogrammet er vedtatt for 2009-2013, altså samme periode som handlingsprogrammet?

På nettstedet Frp.no er det en imponerende søkemotor som gjør at du kan skrive inn stort sett alle stikkord på alt mellom himmel og jord. Men verken "dødshjelp" eller "aktiv" eller "aktiv dødshjelp" gir treff i prinsipprogram eller handlingsprogram. Jeg har også leita i prinsipprogrammet med søkeorda eldre, eldreomsorg, omsorg, verdighet, sykehjem, sykehus – og altså aktiv dødshjelp.

Vet dere hvor aktiv dødshjelp står? Aktiv dødshjelp står i demokratikapittelet, – i et avsnitt som handler om personvern!

Det er da et merkverdig personvern — å oppmuntre til at folk tar livet av seg.

Men hvorfor er førstekandidatene så ivrige etter å ta avstand fra sitt eget prinsipprogram, og hvorfor tør de ikke si at det vedtatte prinsipprogrammet gjelder for samme periode som handlingsprogrammet/arbeidsprogrammet, altså i åra 2009,2010,2011, 2012 og 2013???

På nettsidene blir det vist til faktaarket "Verdighet ved livets slutt" og avisartikler. En av avisartiklene, Fredrikstad Blad fra 30. august der Siv Jensen tar avstand fra det landsmøtevedtaket hun kalte et viktig verdivalg fra landsmøtets talerstol, er fjernet! Når vi trykker på "les mer" blir det helt tomt. Hvorfor det, tro?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**