Kaos på sosialistisk side

Det er underlig at venstrefolk stadig må forsvare eller avvise alle tenkelige og utenkelig regjeringskonstellasjoner. Vi har som eneste parti svart tindrende klart på vår politikk og regjeringsamarbeid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Logo Venstre, Høyre og KrF

Foto: Venstre

Vi går for en ny sentrum-høyreregjering bestående av Krf, Høyre og Venstre. Dette kan bli en realitet dersom de tre partiene til sammen er større enn FrP og valget gir et ikke-sosialistisk flertall. Vi vil ikke støtte en FrP-regjering og vi vil aktivt gå inn for å felle en slik regjering.

Blir det en FrP-regjering etter valget blir dette med støtte av AP. Vi stiller som eneste parti totalt ultimatum mot oljeboring i Lofoten og Vesterålen. Sagt annerledes: Vi vil ikke sitte i en regjering som går inn for oljeboring i Lofoten og Vesterålen. Dette er tindrende klare garantier. Hvorfor kan ikke de andre partiene svare like klart?

Senterpartiet: Dersom det rødgrønne flertallet faller, vil dere fortsette i en slik regjering og forholde dere til overstyring fra KrF og Venstre eller vil dere bryte ut og danne en aktiv opposisjon til en mindretalls AP-regjering?

Vil dere foretrekke en sentrum-høyre regjering eller vil dere støtte en mindre talls AP-regjering? Dersom Rødt garanterer for det rødgrønne flertallet, vil SP styre på Rødts nåde?

SV: Vil SV kunne støtte en mindretallsregjering bestående av KrF, Høyre og Venstre dersom denne fører en langt mer progressiv miljøpolitikk enn en mindretalls AP-regjering? Hva gjør dere hvis AP ikke snur i Lofoten og Vesterålen, vil dere bli sittende i en slik regjering? Og dersom ikke, hvorfor kan dere ikke love velgerne dette før valget? Er SV villige til å forhandle frem en mellomløsning om oljeboring?

Arbeiderpartiet: Dersom det rødgrønne flertallet faller, er AP villige til å styre alene på KrFs og Venstres nåde? Kan AP fortsette i en regjering som går inn for varig vern av Lofoten og Vesterålen? Vil en mindretalls AP-regjering søke flertall med FrP i negative miljøsaker slik de tidligere har gjort i utbygging av gasskraftverk og som fellte Bondevik 1?

Kan AP sitte i en rødgrønn regjering på Rødts nåde eller vil de forsøke å skaffe flertall med Venstre og KrF?

Dette er noen av mange spørsmål som står ubesvart i valgkampen. De rødgrønne slipper unna ved å skylde på kaos på borgerlig side, men det totale kaos kan faktisk oppstå selv ved et klart rødgrønt flertall. Det er en journalistisk blemme av dimensjoner at pressen ikke klarer å tydligjøre dette for velgerne.

Ståle Sørensen

Foto: CTO

Ståle Sørensen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**