KARAKTERER FRA 5.TRINN?

Fremskrittspartiet vil innføre karakterer i alle fag fra og med 5.trinn

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Fylkesleder Emil Pedersen sier i et leserlnnlegg til ei avis i Vest-Agder følgende:

Dette er å gå 40 år tilbake i tida! Da ble karakterene i barneskolen tatt bort, og dette førte ikke til noen nedtur verken faglig eller på andre måter. Jeg har jobbet flere år både på mellomtrinnet og i ungdomsskolen. Min og andre læreres erfaring er at nettopp på mellomtrinnet er interessen og lærelysten stor, atskillig større enn i ungdomsskolen, som alltid har hatt karakterer. Hvorfor skal en stemple 10-12 åringer med en slik vurderingsform når de viser så stor lærelyst uten? Slikt kan virke uheldig inn på hele personlighetsutviklingen hos et barn og medføre mobbing fra andre elever.

Skolefrukt

Foto: © Monika Adamczyk | Dreamstime.com

Karakterene er et kunstig motivasjonsmiddel. Trenger man dem ikke for å oppnå læring, er det heller ingen grunn til å ta dem i bruk.

Venstre ønsker å beholde karakterene i ungdomsskolen og videregående, men disse må suppleres med konstruktiv rettleiing som tar sikte på en videre utvikling i det enkelte fag.

Skoleelev

Foto: Microsoft

Det er en kjensgjerning at i disse skoleslagene mister mange elever lærelysten og får andre interesser, og da er nok karakterene noe som tross alt holder dem på stø kurs mot mer kunnskap. Dessuten skal de danne grunnlag for inntak på neste skole i utdanningsløpet.

Emil Pedersen
Fylkesleder i Vest-Agder Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**