Lundteigens politikk for de få

Lundteigens nærings- og miljøpolitikk er for de få, for Lundteigens egne, for bønder og spesielt for bønder med skog.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

tømmerstokker vann skog tømmer innsjø

Foto: Jan Harsem

Lundteigen kjører valgkamp med næringspolitikk og miljø på agendaen. Han prøver å fremstå som fremtidsrettet, moderne og med aktiv politikk for de små, selvstendig næringsdrivende i distr iktene. Ser man nøyere etter, ser man mønsteret. Politikken er for de få, for Lundteigens egne, for bønder og spesielt for med bønder skog.

Han er veldig opptatt av klimatiltak, å få redusert CO2 utslippene. Derfor virker han miljøbevisst. Lundteigen er ikke opptatt av miljø, men av å stable på beina en ny næring for skogeierne. Han er imot vern av sårbar natur. Han er imot vern av rovdyr. Lundteigen er ikke opptatt av miljø, han er opptatt av skog.

Skog høst løv sti marka

Foto: Jan Harsem

Venstre er et miljøparti. Derfor er vi opptatt av å verne sårbar natur, ha bærekraftige stammer av rovdyr og å få til en omstilling av næringslivet i en mer miljøvennlig retning. NHO ga full tilskutning til Venstres næringslivspolitikk, det fikk ikke Senterpartiet.

ulv1

Foto: Hege

Lundteigen vil fjerne formueskatten for selvstendig næringsdrivende. Han vil at lastebilsjåfører skal slippe denne skatten. At mange lastebilsjåfører og andre har organisert virks omheten sin i aksjeselskap, gjør ikke at han endrer mening. Få bøn der bruker aksjeselskap, så de skjermes for skatt dersom Lundteigen får igjennom forslaget sitt (noe han uansett ikke får, siden SV og Ap har formueskatt som symbolsak). Igjen viser Lundteigen at politikken er for de få, ikke for de små.

Venstre vil fjerne formueskatten til alle små bedrifter, ved å øke bunnfradraget. Venstres politikk er for de mange, for mangfold.

Ulla Nordgarden

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Ulla Nordgarden
Stortingskandidat
Buskerud Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**