Regjeringen åpner for oppvarming med fossilgass

Et høringsnotat fra Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa åpner for bruk av naturgass til oppvarming av hus. Venstres Ola Elvestuen ber regjeringen droppe forslaget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


I et notat med den lett tilslørende tittelen “Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven” åpner regjeringen for å bruke fossilgass til oppvarming av hus. Miljøstiftelsen Zero og Venstre mener dette er et dårlig forslag som bare vil bidra til å blokkere for satsing på fornybar energi. -Vi skal ikke slutte med oljefyring for å erstatte det med gass, sier Ola Elvestuen. -Forslaget åpner for utvidet bruk av fossile brensler på land i Norge og svekker klimapolitikken og bryter med klimaforliket.

-Dette høres ut som et forslag fra gasslobbyen, sier Elvestuen.

Venstres nestleder er skuffet over regjeringens forslag som vitner om en manglende interesse og vilje til å prioritere miljøvennlige løsninger og fornybar energi. -Det hjelper ikke å mene det rette, men utføre så dårlig håndtverk at vi mister fokuset på klimanøytrale varmekilder til hus, sier Elvestuen til Dagbladet.

Les hele saken i Dagbladet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**