Spennende stortingsvalg

Venstre ser behovet for et sterkere tyngdepunkt i sentrum

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Årets valg er spennende på flere måter. For det første vil folket kunne gi sin dom på hvordan politikerne har taklet vanskelige tider. Videre vil valget forhåpentligvis gi en avklaring på hvorvidt folk ønsker en høyre eller venstredreining i politikken. Ønsker vi flere statlige løsninger, høyere skattenivå eller ønsker vi det motsatte?
Dagens rødgrønne regjering står for det første, spørsmålet er hva en borgerlig regjering ønsker.
Det finnes en tredje vei.
Venstres hovedmål er et regjeringssamarbeid med KRF og Høyre.

Det er opp til Høyre å velge, og så langt viser partiet vilje til å stå sammen med sine venner i sentrum. Venstre er glad for dette og vil jobbe sterkt for en borgerlig regjering hvor de to sentrumspartiene har like stor tyngde som Høyre og hvor FRP ikke er med.
Venstre er ikke en notorisk motstander av AP, begge partier ligger i sentrum av norsk politikk men Venstre ser behovet for et sterkere tyngdepunkt i sentrum og ettersom AP har foretatt en venstredreining er det ønskelig med forandring.
En forandring som ikke innebærer en ukritisk høyredreining med ensidig vektlegging på lavere skatter og mer frihet til markedskreftene, men en sunn balanse mellom offentlig og privat virksomhet.
En økonomisk politikk som er forsvarlig og tør å sette grenser der hvor ytterfløypartiene ukritisk ønsker å pøse ut penger. .

For hver stemme til Venstre er man nærmere et borgerlig regjeringssamarbeid, men også fjernere fra en regjering preget av FRP.
For deg som virkelig ønsker en ansvarlig sentrumspolitikk bør derfor Venstre absolutt være et alternativ.

Godt valg!

Thomas Strømstad,
Kongsvinger Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**