Opp av sofaen Bergo

SV kjører en kampanje mot sofavelgerne; «Oppavsofaen.no», men hva hjelper det sofavelgerne i Buskerud å gå til stemmeurnene å stemme SV når de skal frontes av en sofapolitiker?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Valg 2009

Foto: KRD

SVs 1. kandidat i Buskerud har sittet to perioder på Stortinget og ber nå om fornyet tillitt for sin tredje periode. Magnar Lund Bergo er usynlig på Stortinget og han er usynlig der folk diskuterer. Buskerudbenken ligger under landsgjennomsnittet i politisk aktivitet. Ifølge DTs oversikt fremmes det færre spørsmål, innlegg og saker fra Buskerudbenken enn fra øvrige fylker. Magnar Lund Bergo utpreger seg som en politiker som ligger langt under gjennomsnittet for Buskerud i aktivitet på Stortinget. I inneværende periode hadde han ingen forslag som ble fremmet i stortingsalen. Andre politikere fra regjeringspartiene har langt flere.

Dersom Magnar Bergo har problemer med å finne Buskerudsaker å fremme så bør han heller ikke sitte på Stortinget.

Med et større Venstre vil vi tar steget inn i et høyteknologisk lavutslippsamfunn hvor forskning og utdanning går hånd i hånd med en bærekraftig samfunnsutvikling. Norge fortjener en bedre skolepolitikk, en bedre miljøpolitikk, en bedre næringspolitikk og en mer radikal velferdspolitikk. Så miljøbevisste velgere kom dere opp av sofaen og stem Ulla Nordgarden inn på Stortinget.

Ståle Sørensen

Foto: CTO

Ståle Sørensen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**