Agderposten om Venstres Klimatek-forslag

Agderposten skriver om Venstres forslag om Klimatek-selskapet til Arendal-Grimstad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


i kveldens nettutgave. Øystein Haga og Anne Tørå Solsvik lanserte det nye fondet Venstre har tatt initiativet til, og foreslår fondet lagt til Arendal-Grimstad. Dette kan være et meget viktig bidrag til framtidsretta og praktisk utvikling av miljøteknologi.

Tommy Jakobsen og NOxteknologi

Foto: Jan Kløvstad

På bildet prosjektleder Tommy Jakobsen i Nymo, som presenterer teknikken som gjør det muløig å redusere NOx-utslippet med rundt 60%.

Øystein Haga og Anne Solsvik med NYmoleiinga

Foto: Jan Kløvstad

Svein Snekkevik, Tommy Jakobsen, Øyvind Boye og Finn von Porat Fiane fra Nymo sammen med Venstrekandidatene Øystein Haga (til venstre) og Anne Tørå Solsvik.

Les mer her.

KlimaTek-fondet er presentert her.

Les også Agderpostens artikkel om den Venstreiniterte presentasjonen av rensesystemet:

Agderposten 10. september 2009.
Nymo lanserer nytt rensesystem
Nymo i Grimstad tror at maskiner for avgassrensing blir en betydelig del av produksjonen fremover. Om kort tid lanserer de et produkt for reduksjon av NOx-utslipp fra små og mellomstore båter.

Av Frank Johannessen [email protected] 911 03 385
Hvert år slipper skipsfarten ut store mengder Nitrogenoksider (NOx), som forsurer vann og luft, samt skader dyr og planteliv.

Hos Nymo i Grimstad tror de ikke skipsfarten vil ta i bruk biologisk drivstoff med det første, og mener teknologi må sørge for utslippsreduksjonene.

– Det vi kan, er å gjøre olje og gass renere, sier Øyvind Riiber Boye, teknisk sjef på Nymo.

Umulig blir mulig

Da selskapet i 2006 søkte om utviklingsstøtte for et rensesystem basert på lavtrykks eksosgassrensing (EGR) fikk de som svar at dette ville ikke virke, i år slippes produktet for salg og markedet regnes som godt.

– Vi satser foreløpig på produksjon av 50 enheter årlig til å begynne med, sier Riiber Boye.

Lastebilteknologi

Ingeniørene i Grimstad har tatt teknologi som brukes i lastebiler og tilpasset den til bruk i båter.

Rent praktisk renses noe av eksosen fra motoren for partikler, før den sendes inn i motoren igjen, hvor den reduserer forbrenningstemperaturen og dermed utslippet av NOx.

Latteren stilnet

– Gevinsten er en utslippsreduksjon på opp mot 45 prosent, sier prosjektleder Tommy Jakobsen.

For bare få år siden lo yrkesbåteiere over hele landet når man snakket om avgifter på utslipp av NOx, nå koster det 15.88 kroner pr. kg. pr. tonn drivstoff, i praksis tre til fire millioner kroner for en middels fiskeskøyte.

– Betaler seg kjapt

– Systemet vårt betaler seg kjapt, både fordi man sparer avgifter, og fordi det for noen år siden ble opprettet er fond hvor rederne kunne betale til et fond i stedet for i den store kassa, og nå kan de få penger herfra til å kjøpe systemet vårt, sier Tommy Jakobsen.

NOx

l Kjemisk forbindelse av

Oksygen og Nitrogen.

l Dannes under forbrenning ved høy temperatur.

l Bidrar til forsuring og overgjødsling.

l Største NOx-forurenser: Kysttrafikk og fiske, sto for 38 prosent av Norges utslipp i 2006 (SSB).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**