Klimaplanen som forsvant

For seks måneder siden etterlyste jeg i RHA fortgang i kommunenes arbeid med en kommunal klimaplan. I april satt jeg som representant for Røyken kommune i et tre timer langt møte der den påbegynte klimaplanen ble presentert og diskutert. En del arbeid gjensto, men grunnstrukturen var på plass. Med på møtet var blant annet kommunalsjef i Røyken kommune Jan Erik Lindøe som lovde at klimaplanen skulle legges fram for kommunestyret før sommeren. Siden har man ikke hørt om klimaplanen. Hvor har den blitt av?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Rebekka Borsch

Foto: Judith Borsch

Treneringen av miljø- og klimaplanen for Røyken begynner å bli en pinlig affære. Allerede i 2007 ba Venstre administrasjonen om å utarbeide forslag til en lokal klimaplan. Den gangen var "alle" enige i at Røyken skulle ta sin del av den nasjonale dugnaden mot klimaendringene. Gjennom det interkommunale Vestregionen-samarbeidet skulle Røyken gå i gang med arbeidet for en felles klimaplan innen 2008. Utkast til klimaplan skulle legges fram innen budsjettbehandlingen høsten 2008. Så ble presentasjonen forskjøvet til juni 2009. Nå er vi er godt inne i septembermåneden, men planen ser ikke ut til å dukke opp i kommunestyrets saksliste.

Vestregionen har vedtatt mål og ambisjoner om at regionen skal ha en ledende rolle i arbeidet med klima- og energispørsmål. Da er det trist og flaut at ikke klimaarbeidet prioriteres mer i Røyken. Vi ligger langt etter. Osloregionen har allerede gjennomført omfattende tiltaksanalyser og vedtatt mål og strategier. De fleste kommunene er forlengst i gang med klima- og energitiltak.

Røyken derimot ligger godt an til å bli den siste norske kommunen uten klimaplan. Om dette skyldes mangel på interesse fra kommunens side eller sommel, vites ikke. Derfor etterspør Venstre to ting: 1. Hvor har klimaplanen blitt av? 2. Hvorfor har den ikke blitt lagt fram som lovet?

Rebekka Borsch, leder Røyken Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**