Velkommen etter!

Hedmark Venstres 3. kandidat med hilsen til den nye Lokalsamfunnsforeningen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Lokalsamfunnsforeningen ble denne uken dannet på Gardermoen for vern om lokaldemokratiet, i følge avisoppslag og NRK Østnytt.

Da er det bare å minne om at partiet Venstre ble etablert i 1884 med hovedformål å ivareta demokratiet, herunder også lokaldemokratiet som fikk sin legale basis i formannskapslovene av 1837. Venstre har følgelig 125 års erfaring med å arbeide aktivt for lokaldemokratiet.

Dette sier Stein Hoset, Hedmark Venstres 3. kandidat. Og han legger til: Derfor sier vi velkommen etter til Lokaldemokratiforeningen!

Vi i Venstre gleder oss til å samarbeide med foreningen om å etablere et robust lokaldemokrati som tåler framtidas utfordringer. Den første og kanskje mest krevende oppgaven blir å rydde opp i alle vidløftige interkommunale ordninger som i dag er den største reelle trusselen mot lokaldemokratisk styring, framholder Hoset.

Lokalvalget i 2011 skal blant annet handle om dette. Vi i Venstre gleder oss!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**