Det handler om politikk

Det er avgjørende viktig for barna våre, barnebarna og oss som gradvis blir eldre at vi i kommende stortingsperiode bygger Norge videre i riktig retning. Derfor er det også viktig at dagens regjering får avløsning og at alternativet ikke er Fremskrittspartiets politikk, skriver Lars Sponheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Lars Sponheim

Foto: Rune Kongsro

Venstre vil satse på kunnskap, på de nye bedriftene, på klimavennlige løsninger, på vilje til å tenke nytt i organisering av helse og velferd. (Se mer her: Venstre på 5 minutter). Det er viktig at Stortinget ikke blir dominert av rødt eller blått, men har et sterkt sosialliberalt og grønt Venstre til å balansere vedtakene.

Det er forståelig at folk blir oppgitt over "krangling" om regjeringsalternativer, men det handler om politikk. Dersom de rødgrønne mister flertallet, hvilket jeg sterkt håper, er det bare to reelle regjeringsalternativer: En borgerlig mindretallsregjering med Høyre, Kr.F og Venstre, eller en mindretallsregjering av Arbeiderpartiet. Venstre kan få stor politisk innflytelse enten vi er i regjering eller som sentrumsparti i Stortinget.

Venstre har full respekt for Fremskrittspartiet, for Siv Jensen og for hennes velgere. Hun har full rett til å be om oppslutning for å bruke mer av pensjonsfondet enn noe annet parti kan forsvare, om å kutte i kulturbudsjettene, statliggjøre eldreomsorgen, gjøre regjeringspolitikk av innvandringsmotstand, svekke støtten til FN. Men det er stikk imot Venstres politikk, og vi har satt ned grensestolpene, klart og tydelig.

Dagens regjering har hatt tidenes økonomiske handlingsrom, men har gjort lite annet enn å administrere gode tider. Vi står på stedet hvil på fornybar energi, ingen politikk for de nye arbeidsplassene, ingen fornyelse i offentlig sektor, ingen visjoner eller vilje til å ta grepene som framtiden trenger. Bare et nytt flertall — som kan gi nye og ulike flertall fra sak til sak, kan skape ny dynamikk.

Valgkampens hovedtema ble av regjeringspartiene, Frp og medier planlagt å være tvekampen Jens eller Jensen. Det fortsetter, men med mindre styrke, fordi flere og flere forstår at et parti med 20-25 prosents oppslutning ikke kan styre landet når det ikke er i nærheten av å kunne samle et flertall for sin politikk. Siv Jensen er ingen aktuell statsministerkandidat.

Så påstår Frp at det er udemokratisk hvis Venstre med 5-6 prosent skal komme i regjering, mens Frp med over 20 ikke gjør det. Hva da med Ap rundt 30? Det er ikke slik parlamentarismen fungerer. Demokrati er flertallsvedtak og det handler om å være del av en konstellasjon som er i stand til å samarbeide og dermed skape flertall for sine saker i Stortinget. Haugesunds Avis sa det slik på lederplass forleden:

"Alle partier har rett til å søke makt, Frp også. Men Jensen har ingen grunn til å være forurettet over at andre partier ikke ønsker å bidra til det. Det er heller ikke udemokratisk om partier med mindre oppslutning enn Frp, kommer i regjeringsposisjon, slik Jensen prøver å framstille det. Det er og blir et partis evne til å inngå allianser med partier som ligger politisk nært, som avgjør slikt, ikke stemmetallene alene. Frps problem er at dets politikk ligger for langt fra — nesten — alle andre partiers politikk".

For Venstre er ikke regjeringsmakt det viktigste, det er gjennomslag for våre saker. Det kan vi få i en regjering eller i Stortinget — fordi vi har den sentrale sentrumsposisjonen som nettopp kan vippe flertall den ene eller andre veien.

Det er beklagelig at verken Arbeiderpartiet eller Høyre er i stand til å sette klare ideologiske grensestolper mot ytterpartiene, SV og Frp. Det betyr at en stemme på Ap er en stemme til SV i regjering. En stemme på Høyre kan være en stemme for Frp i regjering.

En stemme til Venstre er en stemme for Venstres politikk, for sentrumsløsninger og front mot ytterlighetene, enten de er røde eller blå.

Lars Sponheim, Venstres leder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**