Venstre står på for syklistene!

Sykkelen er verdens mest miljøvennlige kjøretøy. Samtidig er sykling og daglig aktivitet veldig viktig får å forebygge helseskader. Den samfunnsøkonomiske gevinsten ved å legge bedre til rette for økt sykling er derfor meget, meget stor.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Unge Venstre leder Invild Wetrhus Thorsvik på sykkelaksjon for Venstre i Kristiansand
Venstres fylkesleder Emil Pedersen på sykkelaksjon i Kristiansand
Dag Vige kvinnelig syklist med kurv

I Venstre har vi innsett at morgendagens trafikkutfordringer ikke kan løses ved kun å bygge bredere veier for bilene.

Den veldig alvorlige globale klimasituasjonen, men også vårt mål om å utvikle mer menneskevennlige byer og lokalsamfunn, tilsier at det må bli mye mer attraktivt å velge andre måter å reise på!

Det vil Venstre sørge for. Raskt!

Sykkelen er ikke bare verdens mest miljøvennlige transportmiddel. De største samfunnsgevinstene av økt sykling, får vi på helsebudsjettene.

Venstre har derfor den aller mest ambisiøse sykkelsatsingen i norsk politikk.

Dag Vige sykkelaksjon Venstre med parasoll

Venstres tiltak har som mål å oppnå en økning fra 5% til 12% sykkelbruk innen 2020.

Dette vil du merke raskt. Bl.a. ved at vi vil sørge for en sammenhengende og helhetlig utbygging av sykkelfelt og sykkelveier.

Sykkelaksjon for Venstrei Kristiansand

Tidlig siste fredagsmorgen før valget var Venstre godt synlige på innfartsårene til Kristiansand.
På Vesterveien og på Lundsbroa hadde Venstrepolitikerne møtt fram for å formidle partiets politikk til syklister som var på veg til jobb og skole.

Ingvild W. Thorsvik og Dag Vige er to gode sykkelpolitikere fra Vest-Agder

Det var kun smil og hyggelig dialog å møte blant ca 500 sporty syklister som fikk et grønt eple og informasjon om Venstres ambisiøse sykkelpolitikk med på reisen.

Anne Margrethe Larsen står på for syklistene
Vi i Venstre står på for syklistene!
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**