Vitaliser Rådhuskvartalet

Tenk om det kunne gjenoppstå som et sted hvor man kan treffe kjente og ukjente, oppleve kultur eller skape kultur, utveksle impulser, et sted hvor det er hyggelig å sette seg ned og ta et glass, en kopp kaffe eller god mat

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Vitaliser Rådhuskvartalet,
men ikke nødvendigvis Rådhuset og Rådhusteatret.
Kongsvinger rådhus er på mange måter et staselig bygg. Fasaden er monumental, og den er ikke skjemmet av uvettig modernisering. At mange er glade i rådhuset har kommet tydelig fram i løpet av de siste ukene,- spesielt den eldre garde slår ring om rådhuset. Mange husker rådhuskvartalets storhetstid som byens sosiale sentrum, et sted med liv og røre, god mat og godt drikke, et sted å treffe folk, danse, se og bli sett. Men siden rådhuskvartalets glanstid har tida gått fra området som sosialt treffpunkt, og rådhuset framstår nå som et innadvendt kontorbygg på byens mest sentrale tomt. Jeg ønsker at dette kvartalet skal få en ny storhetstid. Tenk om det kunne gjenoppstå som et sted hvor man kan treffe kjente og ukjente, oppleve kultur eller skape kultur, utveksle impulser, et sted hvor det er hyggelig å sette seg ned og ta et glass, en kopp kaffe eller god mat. Skal vi få dette til, trenger vi et bygg som åpner seg ut mot plassen, et bygg som innbyr til flerbruk og fleksibilitet og er en hyggelig og inspirerende ramme rundt aktiviteten i bygget. Det er vanskelig å se for seg dette med det nåværende rådhuset.
Dagens rådhus er dessverre lite funksjonelt. Kommer man til kommunens hus som vanlig borger, møtes man ikke av en resepsjon, men av en lite sjarmerende trappeoppgang. Man må selv finne veien til den man skal snakke med, helst bør man ha vært der før. For funksjonshemmete er rådhuset et mareritt. Jeg ønsker meg en åpen og tilgjengelig kommune for innbyggere og tilreisende, ikke en kommune som vender ryggen til sin egen by.
For dem som arbeider i rådhuset er dagens situasjon lite holdbar, spesielt fordi det mangler ventilasjon. Det er mye dødplass i rådhuset, noe som er dyrt og miljø-fiendtlig: man varmer opp mye mer areal enn man trenger. Et nytt bygg kan skreddersys med minimalt med dødt areal.
Kan man bevare fasaden og bygge noe nytt bak? Det er sikkert mulig å bevare rådhuset som en slags teaterkulisse. Men hvorfor skal vi bruke penger på noe nytt og fint for å gjemme det bort bak rådhusets gamle fasade? Hvis bygget skal åpne seg mot plassen, må det lages hull i fasaden. Hva blir igjen da?
Planene for rådhuskvartalet omfatter kulturhus, hotell og rådhus. Ideen med dette er sambruk, spesielt av saler og møterom, foaje og andre publikumsfunksjoner. Kan de samme lokalene brukes til flere ting, er det flere å dele kostnadene på. Jeg tror vi kan få til mye bra. Når fylkeskommunens vernemyndigheter er opptatt av å bevare rådhuset som et monument over det sosiale livet på 50-tallet, undervurderer man behovene til oss som bor i Kongsvinger i 2009 og i framtida. Jeg ønsker at debatten kunne dreie seg mer om å gjenreise rådhuskvartalets funksjon som sosialt og kulturelt kraftsentrum, og mindre om å bevare de fysiske byggene.

Inger Noer
Leder i Kongsvinger Venstre og styremedlem i Kongsvinger Park

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**