En stemme til Venstre ved årets Stortingsvalg er en stemme for økt fokus på Miljø, kunnskap og velferd

Aust-Agder Venstres 1. kandidat Øystein Haga står også for null utslipp i Skagerrak, ett Agderfylke, to universitetscampus, tre sykehus, firefelts hovedveg, hurtigtog med to spors bane, sterkere kommuner og bedre forhold for småbedrifter for å nevne noe – for ytterligere info se www.venstre.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Stem Venstre og få Øystein Haga på Stortinget

Stem Venstre og få Øystein Haga på Stortinget
Foto: Venstre

Visste du at Venstre:
•er best på bedrifter og økonomi i følge NHO, best på skole, utdanning og forskning i følge Abelia, og best på miljø i følge WWF og Naturvernsforbundet?
• hjelper næringslivet med grunderskoler, skattelette for småbedrifter, og belønningsordninger for bedrifter som satser for miljø og forskning
• satser på læreren med etterutdanning og lønn, tilpasset opplæring for både de svake og de sterkeste i hvert fag, og økt forskningsinnsats(3%av BNP).
• redder miljøet ved å innføre grønne skatter som belønner seg for miljøbevisste, satse på fornybar energi for å gjøre Norge til energinasjon også i fremtiden, utvide kollektivtilbudet over hele landet, og stille ultimatum om nei til olje i Lofoten og Vesterålen.
• for bedre kollektivtilbud, mer kunnskap i skolen og vern av Lofoten og Vesterålen

 Stem Venstre for bedre miljø kunnskap, velferd og småbedrifter

Stem Venstre for bedre miljø kunnskap, velferd og småbedrifter
Foto: Venstre

Gi din stemme til Venstre, og tenn et grønt lys for Agder!

Godt valg – stem Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**