En stemme til Venstre ved årets Stortingsvalg er en stemme for økt fokus på Miljø, kunnskap og velferd

Aust-Agder Venstres 1. kandidat Øystein Haga står også for null utslipp i Skagerrak, ett Agderfylke, to universitetscampus, tre sykehus, firefelts hovedveg, hurtigtog med to spors bane, sterkere kommuner og bedre forhold for småbedrifter for å nevne noe – for ytterligere info se www.venstre.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Stem Venstre for bedre miljø kunnskap, velferd og småbedrifter

Stem Venstre for bedre miljø kunnskap, velferd og småbedrifter
Foto: Venstre

Visste du at Venstre:
•er best på bedrifter og økonomi i følge NHO, best på skole, utdanning og forskning i følge Abelia, og best på miljø i følge WWF og Naturvernsforbundet?
• hjelper næringslivet med grunderskoler, skattelette for småbedrifter, og belønningsordninger for bedrifter som satser for miljø og forskning
• satser på læreren med etterutdanning og lønn, tilpasset opplæring for både de svake og de sterkeste i hvert fag, og økt forskningsinnsats(3%av BNP).
• redder miljøet ved å innføre grønne skatter som belønner seg for miljøbevisste, satse på fornybar energi for å gjøre Norge til energinasjon også i fremtiden, utvide kollektivtilbudet over hele landet, og stille ultimatum om nei til olje i Lofoten og Vesterålen.
• for bedre kollektivtilbud, mer kunnskap i skolen og vern av Lofoten og Vesterålen

Gi din stemme til Venstre, og tenn et grønt lys for Agder!

 Stem Venstre for bedre miljø kunnskap, velferd og småbedrifter

Stem Venstre for bedre miljø kunnskap, velferd og småbedrifter
Foto: Venstre

Godt valg – stem Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**