Styrk jernbanesatsingen – Nå!

Ved behandlingen av Nasjonal Transportplan for 2009-2019 har den rødgrønne regjeringen dessverre kun tilgodesett den viktige sammenkoblingen av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen med knapper, glansbilder og positiv omtale – men ikke med bevilgninger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


En slik sammenkobling vil medføre en betydelig forbedring av mulighetene for hurtig og effektiv kollektivtransport mellom de store befolkningssentraene på Skagerrakkysten og hovedstaden. Dette er god regionpolitikk, god samferdselspolitikk og meget god miljøpolitikk!

Anne Margrethe Larsen - Tog - Kondoktør

Derfor er det veldig gledelig at Venstres politikere på Agder anført av vår stortingsrepresentant Anne Margrethe Larsen har fått gjennomslag i Venstre sentralt for en ekstrasatsing på hele 8,5 milliarder kroner på Sørlandsbanen i partiets innspill til Nasjonal Transportplan.

Venstre krever maksimalt 3 timers togreise mellom sentrum av Kristiansand og sentrum av Oslo innen 2020!

Kristiansand-Oslo_3-20-20

Det er en skam at det tar like lang tid i dag å reise med tog på Sørlandsbanen, som det gjorde da jernbanen ble anlagt i forrige århundre.

Venstre lover velgerne en offensiv satsing allerede i kommende stortingsperiode for å rette opp dette.

Mange partier prater om lyntog. Venstre er også positiv til denne framtidsvisjonen. Men vi ønsker å gjøre noe med jernbanen NÅ, og ikke bare prate og prate om framtidsvisjoner.

En sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen er et tiltak som ikke vil være bortkastet i en framtidig lyntogutbygging.

Stem på Venstre – partiet som har Norges mest ambisiøse jernbanepolitikk!

Vi lover bedre og raskere tog - 3-20-20
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**