Du bommer, Magne Nicolaisen!

Noen kommentarer til Høyres Magne Nicolaisen innlegg i Lillesands-Posten 8. september.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Jens Olai Justvik

Jens Olai Justvik
Foto: Hans Botnen Eide

Karakteristikker synes jeg kan være et viktig og godt krydder i den politiske debatt. Mitt parti er blitt kalt spare-Venstre, og når det gjelder partier og grupper som sprekker er Venstre alltid gode å vise til. Er man trygg på sitt eget ståsted bør man glatt heve seg over slike fenomener.

Ja, Gamle Møglestu gård er vedtatt solgt. Dette bøyer vi oss for, men forbeholder oss retten til å forsøke og få snudd dette vedtaket. Vi lever da i et demokrati! Omkamper er lovlige – og ikke minst fruktbare.

Så antydningen om at jeg er uinteressert i budsjett, økonomiplan og budsjettbalanse. Dette faller på sin egen urimelighet. Bare for å oppklare. Venstre var det eneste borgerlige partiet som tok ansvar og var tydelige på, med bakgrunn i de investeringer og låneopptak det forríge bystyret hadde påtatt seg, å innføre en moderat eiendomskatt. Vi tok ansvar, Nicolaisen. Hva gjorde Høyre? Hva ble resultatet? Kanskje de to siste årene med diverse innlegg i denne avisen om eiendomskatten og sviket som flere velgerne føler, sier sitt. For oss i Venstre er det avgjørende at det er sammenheng mellom program, og hva man sa før og etter valget.

Å trekke inn Robek-lista som et argument for godt Høyre-styre blir underlig. Etter årtier med Høyre-ordførere i denne kommunen, så får Høyre bære hovedbyrden for at vi havnet på denne listen. Dette er heldigvis historie, og jeg kan love Nicolaisen at Venstre vil gjøre alt som står i vår makt, slik at vi unngår å bli ført opp på denne nevnte listen igjen. Vi vil ansvarlighet!

Så kultur. Alle bidrar i et samfunn, og jeg er ikke i tvil om at næringsdrivende, lokale håndverkere, entreprenører, bedrifter og banker som du skriver, er viktige både for kulturlivet og samfunnet generelt. Men jeg regner med at det ikke kommer som en bombe på deg at kulturen ofte blir en salderingspost når midler skal deles ut. Når vi vet hva kulturen representerer av verdier og innsats for samfunnet som helhet, er Venstre det partiet som vil ha et sterkt fokus på dette. Vi ønsker å løfte kulturen, kunstnere og kulturarbeidere opp, og ikke minst sidestilles dem med alle andre som puster og har en plass i samfunnet vårt. Kulturen, og da tenker jeg på hele det utvidede kulturbegrep, vil et liv i bevegelse og utvikling, der hvor tanke og ideer får vinger og luft. Venstre har visjoner og vyer for kulturen i Lillesand. Vårt motto er: En levende by hele året. Isolert sett blir kalkulatoren et sørgelig redskap til slikt. Kultur er å investere i mennesket – og det er god samfunnsøkonomi!

Vi vil noe med Lillesand!

For Venstre
Jens Olai Justvik

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**