En klar sosialliberal røst i valgkampavslutningen

Venstres Anne Margrethe Larsen og de øvrige 6 toppkandidatene i Vest-Agder avsluttet valgkampen med en paneldebatt i Vennesla menighetshus søndag kveld før valgdagen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Anne Margrethe Larsen, Peter Gitmark og Dagrunn Eriksen på debatt i Vennesla

En nesten fullsatt sal fikk overvære en engasjerende og god debatt. Panelet ble utfordret på verdispørsmål med fokus på ekteskapsloven, på samferdselsspørsmål med fokus på miljø – og på skattespørsmål.

En opplagt Anne Margrethe Larsen gav debattleder og sjefredaktør i Fædrelandsvennen Hans-

 Hans Christian Vadseth og Anne Margrethe Larsen før debatten. Under debatten gav Larsen sjefredaktøren svar på tiltale.

Hans Christian Vadseth og Anne Margrethe Larsen før debatten. Under debatten gav Larsen sjefredaktøren svar på tiltale.

Christian Vadseth svar på tiltale, da han antydet at det var motsetninger internt i Venstre mellom det han omtalte som den liberale “cafelatte-fraksjonen” og “Bent Røiseland-fraksjonen”. Larsen påpekte da at Venstrehøvdingen Bent Røiseland var en av de mest liberale politikere som Sørlandet noen gang hadde sendt til Stortinget, og viste bl.a. til hans internasjonale engasjement og hans ensomme motstand mot dødsstraff i landssviksoppgjøret etter siste verdenskrig. Hun påpekte at dagens Venstre har mer enn stor nok takhøyde til å romme både sosialliberale politikere – og de som har noe mer rendyrkede liberale standpunkter. Venstre går derfor i dag til valg godt samlet om den moderne sosialliberale politikken i partiets stortingsprogram.

Etter at panelet hadde gjennomført en grundig debatt om ekteskapsloven, satt forsamlingen igjen med et inntrykk av at denne loven var kjørt alt for raskt gjennom i Stortinget av de rødgrønne partiene, noe som hadde bidratt til et til tider høyt støynivå. Men allikevel var det kun Frp og Krf som gikk inn for en omkamp om loven.

I samferdselsbolken påpekte Anne Margrethe Larsen viktigheten av å foreta en rask og helhetlig planlegging av ny europavei gjennom Agderfylkene, samtidig som det måtte satses ambisiøst på utbygging og modernisering av Sørlandsbanen. Hun ønsket at framtidig samferdselsutbygging måtte skje etter samme modell for offentlig/privat samarbeid som Venstres samferdselsminister Torild Skogsholm hadde vedtatt da hun iverksatte utbyggingen av ny E18 mellom Grimstad og Kristiansand.

 Anne Margrethe Larsen i samtale med en kvinnelig Venstre-velger etter debatten.

Anne Margrethe Larsen i samtale med en kvinnelig Venstre-velger etter debatten.

Venstre ønsker å bevare den norske velferdsmodellen, og anser det derfor ikke som forsvarlig å redusere det totale skattetrykket i personbeskatningen. Derimot er det veldig viktig at gründere og eierne i småbedrifter i næringslivet anser det som lønnsomt å satse på eksisterende og nye arbeidsplasser. Venstre ønsker derfor å samarbeide med de øvrige borgerlige partiene om å lempe på formuebeskatningen for næringslivet. Samtidig ønsker Venstre en overgang fra rød beskatning til grønn beskatning. Det må lønne seg for bedriftene å satse miljøvennlig.

Debatten viste også at det nok var like store politiske spenninger internt i den rødgrønne leiren, som det er i den borgerlige. Tilhørerne fikk høre en Sigmund Oksefjell fra Senterpartiet som var for å få K’en tilbake i KRL-faget, som var for fjerning av eiendomsskatt for bedrifter, som var mot ekteskapsloven, som var mot heldagsskole og som var tilhenger av kontantstøtten.

Anne Margrethe Larsen i Vennesla

I sin sluttappell sa Anne Margrethe Larsen at Venstre går til valg som Norges fremste miljøparti med gode løsninger for hvordan vi skal komme over i lavutslippssamfunnet, på et kunnskapsløft i undervisningssektoren, og på å reformere velferdssamfunnet slik at vi kan møte morgendagens utfordringer i helse- og omsorgssektoren.

Referent: Stein Inge Dahn

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**