Gjenreisingen har begynt!

St. Hanshaugen Venstre inviterte til medlemsmøte og valgkampevaluering mandag 21.september. 19 stykker, blant disse 12 nye, møtte opp på Arte Pazza for å delta i evalueringen og planleggingen fremover.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Møtet startet med en kort introduksjonsrunde blant de fremmøtte og deres motivasjon for å bli aktive i Venstre. Gjennomgangstonen var at mange meldte seg inn fordi Venstre nå trengte alle gode krefter man kunne mønstre fremover i gjenreisingsfasen. Det var for galt at et parti med så god politikk skulle bli forvist fra den nasjonalpolitiske arenaen. Norge trenger Venstre var gjennomgangstonen blant de fremmøtte.

Medlemsmøte i St. Hanshaugen Venstre 21.september 2009

Foto: Torkild Strandvik

Lokallagsleder Jan-Petter Holtedahl innledet om lokallaget og den lokale politiske situasjonen før valgkampansvarlig Thomas Andrè Syvertsen oppsummerte valgkampaktivitetene som ble gjennomført på St. Hanshaugen. Deretter var det ordet fritt og flesteparten av de fremmøtte tegnet seg til debatten om valget og fremtidsutsiktene.

Det ble diskutert alt fra strategi og taktikkeri til politiske vinnersaker og tapersaker. Mange trakk frem fildeling som en sak hvor det var stor usikkerhet og uklarhet rundt hva Venstre egentlig mener og at denne saken nok hadde skadet oss mer enn den hadde gagnet oss.

Avslutningsvis diskuterte man veien videre frem mot lokalvalget om to år og de fremmøttes ønsker og forventninger fra Venstre på St. Hanshaugen, møtet ble hevet og en forsamling full av optimisme gikk hver til sitt.

Medlemsmøte i St. Hanshaugen Venstre 21.september 2009

Foto: Torkild Strandvik

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**