Kjøp av Viksundfabrikken

Her er det brukt hasteparagrafen, er dette rett??

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Lommebok, penger

Foto: Microsoft

I denne saken er det mange ubesvarte spørsmål av prinsipiell karakter som ikke er besvart. Å bruke lovverket på denne måten kan fort føre til utilsiktede resultater. Her bør det ringe en alarm hos flere .
Se for øvrig faksimile fra AskøyVæringen 15. september 2009.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**