Saksliste til medlems- og gruppemøtet 5. oktober

Møtet blir i kantina på Hovtun og sakslista finner du her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


INNKALLING
TIL MEDLEMS- OG GRUPPEMØTE I
HURUM VENSTRE
MANDAG 5. OKTOBER 2009 KL. 19.30

Møtestad: Kantina i hovudhuset på Hovtun, Klokkarstua.

SAKSLISTE
Sak 45/09 Godkjenning av innkalling og referat frå forrige møte

Sak 46/09 Referatsaker

Sak 47/09 Boplikt i Hurum

Sak 48/09
Evaluering av valgkampen

Sak 49/09 Økonomistatus

Sak 50/09 Venstreskulen trinn 1 i samarbeid med Røyken Venstre?

Sak 51/09 Venstre sin Landskonferanse 24. — 25. oktober på Gardermoen

Sak 52/09 Kva for saker meiner du Venstre skal prioritere i kommunebudsjettet for 2010?

Sak 53/09
Sakene til kommunestyremøtet 6. oktober

Sak 54/09 Eventuelt

Velkomen til alle medlemmer!

Filtvet, 28.10.09

Gunn-Torill Homme Mathisen,
-leiar-

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**