Energi- og klimaplan for Røyken, Lier og Hurum ut på høring

Nå foreligger utkast til energi- og klimaplan for Hurum. Dersom du mener noe i sakens anledning må du hive deg rundt og sende inn et høringssvar fort. Fristen går nemlig ut allerede 16. oktober.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Klimautslipp

Foto: David Ritter, sxc.hu

Formannskapet i Røyken, Miljøutvalget i Lier og Plan- og utviklingsutvalget i Hurum kommune behandlet i august/september forslag til Energi- og klimaplan for Lier, Røyken og Hurum og gjorde følgende vedtak: Energi- og klimaplan for Lier, Røyken og Hurum, datert august 2009, legges ut til offentlig ettersyn.

Endelig politisk behandling vil skje i november/desember.

Forslaget til energi- og klimaplan kan du lese her.

Innspill/merknader sendes som fellesmerknad til Lier kommune, miljø- og samfunnsutvikling, Postboks 205, 3401 Lier, evt. som separat innspill/merknad til Røyken kommune, plan-, bygg- og oppmålingsenheten, rådhuset, 3440 Røyken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**