Statsbudsjettet med tilsagn om tilskudd til fiskerihavna i 2011

Tall fra Statsbudsjettet for 2010 gir Risør kommune 9.753 mill kroner eller 3,9 % vekst fra anslag på regnskap 2009-2010. I tillegg ligger Risør kammermusikkfest og Designtreff 100prosent Risør inne med h.h.v 1,650 mill kroner og 216.000 kroner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Risør Kammermusikkfest får 250.000 krner mer over statsbudsjett 2010

Risør Kammermusikkfest får 250.000 krner mer over statsbudsjett 2010
Foto: Jan Einar Henriksen

I tildelingen til Risør Kammermusikkfest er det lagt inn at Aust Agder Fylke og Risør kommune også øker sin andel av direkte tilskudd.

Statsbudsjettet viser ellers at det i 2011 er gitt tilsagn om 2,14 mill kroner til nyetaablert mottakskai for Risør Fiskerihavn.

Les mer om Statsbudsjettet her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**