– Fornøyd med fremdriften

Ola Elvestuen konstaterer med tilfredshet at kommunen nå er i full gang med å gjennomføre en viktig Venstre-sak fra 2007-valgkampen: Utfasing av oljefyring i offentlige bygg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Venstre gikk til valg på avvikling av oljefyrt oppvarming i Oslo i 2007. Nå kommer resultatene. Det overordnede målet er å fase ut all oljefyrt oppvarming av kommunale bygg innen 2011, og private bygg innen 2020.

I Oslo kommune har alle virksomheter fått pålegg om å finne andre oppvarmingsløsninger enn oljefyring. Fjernvarme benyttes overalt hvor det er tilgjengelig. Utenfor fjernvarmeringen har man lett etter alternative løsninger.

Ola Elvestuen

Foto: Caroline Roka

Prosjekt med sollagring
Asplan Viak vant Undervisningsbyggs innovasjonskonkurranse for miljøvennlig oppvarming av noen osloskoler, med bruk av sollagring. Konseptet vil først bli utprøvd på Kringsjå skole og Nordberg skole, og videreført til andre skoler uten tilgang til fjernvarme dersom det er vellykket.

Venstre har vært pådriveren for den ambisiøse klimahandlingsplanen i Oslo bystyre. Ola Elvestuen synes derfor det er gledelig å se at kommunale virksomheter nå leverer etter planen. – Vi er fornøyde med fremdriften, sier Ola Elvestuen om prosjektet til Undervisningsbygg.

Han understreker likevel at hvis Oslo skal nå sitt mål å halvere klimagassutslippene innen 2020, må også de private byggene få miljøvennlig oppvarming. For å få til dette har man blant annet opprettet et klimafond på 65 millioner som skal stimulere til bruk av miljøvennlig oppvarming og bygging av hus med lavt energibehov.

Les mer om saken i Aftenposten Aften for 14. oktober (kun papirutgave).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**