Nytt hvileskjær

Vest-Agder Venstre er ikke fornøyd med bevilgningene til Universitet i Agder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Styret i Vest-Agder Venstre har vedtatt denne uttalelsen:

NYTT HVILESKJÆR

Vest-Agder Venstre synes det er sørgelige signaler som sendes ut i statsbudsjettet med hensyn til høyere utdannelse. For universitetet i Agder har det over lengre tid vært viktig å bli behandlet på lik linje med de eldre etablerte læringsanstaltene når det gjelder tilførte midler. Bevilgningene til forskning og universiteter er en stor nedtur fra regjeringens side. De står på ingen måte i forhold til valgløftene som kom fra de rødgrønne.
Forskning og utdanning bør absolutt være et stort satsningsområde i oljeriket Norge, spesielt med tanke på tiden etter oljealderen.
Men det er ikke for sent å snu! Vest-Agder Venstre håper saken rettes opp når Stortinget skal behandle budsjettet. Her setter hele Sørlandet sin lit til våre lokale representanter på Tinget – ikke minst til Alf Holmelids innsats for å få landsdelens rettmessige del av midlene på plass!

Forskning, medisin, helse

Foto: Microsoft

Rep. Emil Pedersen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**