Hvorfor ikke?

For en del år siden ble det bygget boliger for helsepersonell i nærheten av sykehus. Det ble bygget lærerboliger og vaktmesterboliger ved skolene. Disse boligene bidro til at sykehus og skoler fikk andre og flere søkere enn dem som hadde klart å skaffe seg bolig på egen hånd.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Eldfrid Hovden

Foto: Jan Harsem

Bolig nær arbeidsstedet har mange fordeler: Man kan gå til arbeidet — ha bedre tid til barn og frokost om morgenen, mer tid sammen med barna etter arbeidstid, mindre stress, mindre tidsklemme – mindre trafikk på veiene, mindre forurensing fra biler.

Hvorfor ikke ta opp igjen praksisen med bygging av personalboliger i nærheten av sykehjem? Mange sykehjem strever med å få nok arbeidskraft. Mange sykehjem er avhengig av pleiere som ikke har råd og anledning til å skaffe seg bolig på egen hånd. De har kanskje heller ikke råd til å kjøpe bil — og er avhengig av et kollektivtilbud som ikke passer til deres behov.

Bygg utleieboliger for helsepersonale i nærheten av sykehjemmene! Det vil være et viktig insitament for folk til å søke arbeid der samfunnet trenger det mest!

Eldfrid Hovden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**