Startskudd er gått for budsjett 2010

Rådmann og enhetslederne i Risør presenterte i dag sitt første utkast til budsjett 2010 for formannskapets medlemmer samt ledere av HU og representanter for de partier som ikke er representert i formannskapet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Koalisjonen sikret enhet 1 og dagsenteret i 2009 budsjettet

Koalisjonen sikret enhet 1 og dagsenteret i 2009 budsjettet

Utkastene vil nå bli gjenstand for administrativ behandling frem til 5.11. da rådmannen vil fremlegge sitt forslag overfor hele bystyret, og deretter for de ansatte i et møte dagen etter.

 Leder i Risør Venstre ønsker seg spennende politiske mål som kan lede til økt bosetting og næringsutvikling i Risør

Leder i Risør Venstre ønsker seg spennende politiske mål som kan lede til økt bosetting og næringsutvikling i Risør

Venstreleder Jan Einar Henriksen ser frem til budsjettbehandlingen, og er glad for at de sakene koalisjonen sikret i budsjettvedtak for 2008 og 2009 allerede har gitt positive resultat for mange av Risørs innbyggere. Henriksen minner samtidig innbyggerne om at det er nå de må komme med innspill for ønsket aktivitet i 2010, og legger til at han håper rådmannen også finner plass til noen spennende mål som kan bidra til å sikre økt bosetting og næringsutvikling i Risør.

Politisk behandling
Deretter vil de politiske partiene behandle rådmannns budsjettforslag frem mot formannskapets møte den 24.11.09. Etter dette vil forslaget bli lagt ut offentlig frem mot bystyrets endelige behandling 10.12.09.

Vær aktive nå!
Dvs at Risørs befolkning må kjenne sin besøkelsestid og ta kontakt med politikerne nå dersom de har ønsker som skal gjennomført i 2010. Risør Venstre vil gjennomføre flere møter for å forberede budsjettbehandlingen og ønsker helt klart at mange innbyggere, medlemmer, velgere og sympatisører kommer med innspill til 2010 budsjettet.

Innspill kan sendes til [email protected] – eller direkte til en av våre politikere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**