Øystein Haga er bekymret for Dømmesmoens fremtid

Øystein Haga er bekymret for Dømmesmoens fremtid. – Hva vil skje med denne perlen når den nå skal selges? spør Haga i Agderposten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Les mer:

(av Dagfinn Grønlund [email protected])

Øystein Haga heime

Foto: Jan Kløvstad

Venstrerepresentanten er leder for kulturutvalget i Grimstad. Nå retter han en forespørsel til ordføreren i forbindelse med at Statsbygg har bestemt å selge den store eiendommen.

– Det praktfulle anlegget på Dømmesmoen er for mange et av de mest verdifulle områdene i Grimstad. Hele anlegget er en perle. Jeg lurer på hva kommunen kan gjøre for at Dømmesmoen blir overtatt av eiere som bevarer og utvikler området på en god måte, sier Haga.

Universitetet

Han lurer også på om det er reguleringsplaner som styrer fremtidig bruk av området.

Det var en melding i Agderposten lørdag som har fått Haga til å reagere. Kontrakttiden med Universitetet utløper neste høst, og det har til nå vært usikkert hva Statsbygg vil gjøre med anlegget.

– Siden det ikke lenger er statlig behov for å eie Dømmesmoen, har Statsbygg nå bestemt seg for å avhende den, sier regiondirektør i Statsbygg sør, Hans Frost.

Han understreker at det garantert vil bli lagt en del føringer i forbindelse med salget.

Riksantikvaren

– Vi har sendt grunnlaget over til Riksantikvaren slik at han skal få tid til å vurdere eiendommen og komme med sine betraktninger om hvilke føringer som er nødvendig å legge til grunn for en avhending, sier Frost.

– Vi snakker om en meget spesiell eiendom som blant annet består av rundt 25 bygninger. Fem av disse er fredet eller klart bevaringsverdige. I forbindelse med at vi nå er inne i Kulturminneåret ser vi flere av bygningene ut over disse fem, presiserer han.

– I tillegg ligger det flere gravhauger og bautasteiner i området, og alt dette tilsier at det vil bli lagt føringer for salget, mener Hans Frost.

– Det er jo et fantastisk anlegg, og mange er bekymret for fremtiden når det nå skal selges. I tillegg til de historiske og verneverdige bygningene betyr parkområdene svært mye for offentligheten. Det er trist at Grimstad kommune ikke har penger til å ta vare på området. Dømmesmoen er «Parken i Grimstad», og den må sikres for allmennheten, mener Øystein Haga.

Ildsjelene bak Skral Festival kom på banen i vinter med forslag om å lage folkehøyskole på Dømmesmoen. Samtidig sto arkitekt Bengt G. Michalsen, gartner Vagn Kristensen og forsker med økologisk landbruk som spesialfelt, Torleiv Næss Ugland, frem og signaliserte at de ønsket å kjøpe Dømmesmoen for å bygge opp en «økonæringshage».

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**