Øystein Haga i kamp for Dømmesmoen

Det viktigste er at det skapes en virksomhet på Dømmesmoen som også ivaretar den historiske arven. Og som er robust at det er realistisk også i fremtiden.
Vi vil ikke se forfall og tomme hus på Dømmesmoen, sier Øystein Haga.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Øystein Haga toppkandidat

Foto: Jan Kløvstad

Her er innlegget i kommunestyret:

Ordfører
Jeg takker for svaret.
Ja, mange i Grimstad ble meget bekymret da de leste forrige fredag at Dømmesmoen skulle selges brått.
Statsbygg inviterte i 2008 til dialog om etterbruken. Fint. De leide inn utviklingsfirmaet Comedia som kom med spenstige ideer. Bra. Flere Grimstadfolk deltok ivrig. Så ser det ut til at tiden for dialog er slutt og Statsbygg ønsker å avhende anlegget. Det er ikke en statsinstitusjon verdig å behandle folk på den måten. Man inviterer og følger ikke opp. Hva skjedde i virkeligheten med pilotprosjektet? Jeg har kontaktet Svein Harberg, som vil ta spørsmålet opp i Stortinget. Dette er Staten som kremmer og ikke som samfunnsbygger.
Prosessen vil ta tid. Vi kan risikere tomme hus på Dømmesmoen. Jeg håper for all del at Statsbygg holder parkanlegget i orden.
Kommunen vår burde vært på banen tidligere, men det er ikke tid for å grave skyttergraver nå.
Vi Grimstadpolitikere burde enes om diss tre punktene:
1. Eiendommen må ikke deles opp.
2. Allmennhetens tilgang til området må sikres som i dag.
3. Virksomheten på Dømmesmoen må bevare det praktfulle parkanlegget.

Utfordringer innen Klima, miljø, energi og økologi er ved siden av fred og fattigdomsbekjempelse de viktigste utfordringer internasjonalt, nasjonalt og lokalt. Norge er en viktig aktør i fredsarbeidet, vi har vårt nasjonale fredsenter, vi burde også ha et nasjonalt senter for klimapolitikk.
Intet sted i Norge ville være mer passende enn Dømmesmoen, selve innbegrepet på grønn satsing i Norge.
Aust-Agder er landets eneste klimanøytrale fylke. Vi har en prosessindustri i verdensklasse og med GRID og UiA som motorer kan vi bli landets ledende miljøregion.

Helst burde Staten, Fylkeskommunen og Grimstad danne en stiftelse som sikrer en målrettet styring av Dømmesmoen som Park og som senter for grønn aktivitet og grønn politikk.
Staten som eier burde ha nedsatt en gruppe som utredet drift, utnyttelse av anlegget og utleie til andre aktører som har grønn næring i sin virksomhet.
Dette ansvaret burde Staten tatt.
I stedet er det dannet en gruppe av private aktører som har dannet et spennende konsept de kaller Dømmesmoen Økopark.

Dømmesmoen består av 25 bygninger, 16 verneverdige, og en stor landbrukseiendom. Det er sterke bindinger for en kjøper.
Dersom man tar utgangspunkt i å bevare hele anlegget, og det bør være en forutsetning, forstår man at det er driften som koster penger. Bare parkanlegget koster Statsbygg 5 mil årlig. Det er mange penger for Grimstad nå.
Jeg har en tro på et offentlig/privat samarbeid dersom det rene offentlige alternativet ikke når frem.
Det viktigste er at det skapes en virksomhet på Dømmesmoen som også ivaretar den historiske arven. Og som er robust at det er realistisk også i fremtiden.
Vi vil ikke se forfall og tomme hus på Dømmesmoen.

————-

Agderposten omtaler debatten slik:

Kamp om Dømmesmoen
Kommunestyret i Grimstad lover kamp om prakteiendommen Dømmesmoen. – Mange er bekymret for fremtiden til denne perlen, sier Øystein Haga (V).

Dagfinn Granlund [email protected] 952 24 790
I går kveld tok han opp spørsmålet om Dømmesmoens fremtid i kommunestyret. Signalene om at Statsbygg nå har bestemt seg for å selge den store eiendommen med 25 bygninger og et praktfullt parkanlegg engasjerer bredt.

– Mange ble bekymret da de leste i avisen forrige fredag at Dømmesmoen skal selges, sa Haga som mener politikerne nå bør slå ring om eiendommen og sørge for at den ikke blir delt opp.

– Dessuten må allmennhetens tilgang til området sikres som i dag, og virksomheten på Dømmesmoen måp bevare det praktfulle parkanlegget, mente Haga.

Helst vil han at staten gjennom Universitetet i Agder (UiA), fylkeskommunen og Grimstad kommune går sammen om å sikre Dømmesmoen som park og senter for grønn aktivitet og grønn politikk.

– Vi vil ikke se forfall og tomme hus på Dømmesmoen, presiserte Øystein Haga.

Ordfører Hans Antonsen var enig. Samtidig signaliserte han kritikk overfor den prosessen Statsbygg har kjørt i denne saken.

– kommunen har i flere år vært i dialog med Statsbygg om Dømmesmoens fremtid. Konklusjonen om at Statsbygg har bestemt seg for å selge, har vi ikke fra dem, men fra mediene. Dette har Statsbygg beklaget i ettertid, fortalte ordføreren etter at han i går hadde kalt regiondirektør i Statsbygg region Sør, Hans Frost, inn på teppet i Grimstad.

Siden staten har konkludert med at den ikke har behov for Dømmesmoen lenger, er prosedyren at den skal avhendes «på den for staten beste måte».

– Dette er en nøkkelformulering. Som oftest vil det si å selge eiendommen til høyest mulig pris, presiserte Antonsen.

– Men jeg mener at det beste for staten vil være å selge Dømmesmoen til andre offentlige eiere for en krone, sier ordføreren.

En annen som er frustrert over måten Stasbygg har håndtert denne saken på, er arkitekt Bengt Michalsen.

Samme med flere andre private har han siden mai 2008 jobbet for å bygge opp «Dømmesmoen øko-park».

– 16 bedrifter har jobbet for å bygge opp et non profitt selskap. Men etter de første positive tilbakemeldingen har det vært umulig å få dialog med Stasbygg, sier Michalsen som er glad for at politikerne nå kommer på banen.

Fakta i saka:
Fra 1923 drevet av Statens gartnerskole med parkanlegg, driftsbygninger, undervisningsbygg og internater.

I 1991 ble dette en del av Agder ingeniør- og distriktshøyskole og fra 1994 ble stedet en del av Høgskolen i Agder.

Universitetet i Agder flytter ut av lokalene i 2010.

Konsulentfirmaet Comedia er blitt engasjert av Statsbygg for å se på muligheter for etterbruk av området.

Comedia har foreslått økologisk senter, eventuelt salg eller at det offentlige tar i bruk området for eksempel til eldre eller flyktninger.
(Kilde: Agderposten 27. oktober)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**